Danskene bygger rundkjøringer som blokkerer for sikten

– Det har vist seg å være langt mer sikkert enn andre utforminger, ifølge det danske Vejdirektoratet.

Av Elisabeth Bergskaug - ABC Nyheter

På det danske teknologinettstedet Ingeniøren.dk kan lesere sende inn spørsmål til fagfolk. Tidligere i år sendte en irritert danske inn et spørsmål om hvorfor sentraløya i mange danske rundkjøringer er så høy.

– Jeg har kjørt bil i mange steder i verden, ikke minst i våre naboland, og i de fleste land har man gode oversiktsforhold i rundkjøringer. Men ikke i Danmark, skriver han i Ingeniøren.

Fagkoordinator Winnie Hansen i Vejdirektoratet svarer ham, og opplyser om at etaten i 2014 fikk laget en stor analyse av 332 rundkjøringer i Danmark for å kartlegge hva slags utforming som var best for trafikksikkerheten.

– Det var meget tydelig at hvis høyden i midten av rundkjøringen var over to meter, så var det langt mer sikkert enn andre utforminger. Ulykkesfrekvensen var signifikant lavere i de høye rundkjøringene. Årsaken er at den høye midten bryter gjennomsynet. Når man ikke kan se hele veiens forløp, blir man oppmerksom på at man har vikeplikt og setter automatisk ned hastigheten, svarer Hansen.

Vejdirektoratets konklusjon var at lavere sikt ga økt trafikksikkerhet i danske rundkjøringer, og de har siden bygget om flere rundkjøringer som hadde mye ulykker til å bli høyere. De fleste nye rundkjøringer bygges også høye. Unntaket er små rundkjøringer i byer hvor farten er lav.

– Nå skjer det generelt ikke så mange ulykker i rundkjøringer, sier Hansen.

Nettstedet veier24.no omtalte saken først i Norge.

Les også: Slik blir Oslos nye trikker

– God sikt ikke nødvendigvis en fordel

Forsker i avdeling for sikkerhet ved Transportøkonomisk institutt, Rune Elvik, sier at sikt er komplisert.

– Det er lett å tenke seg at det er en fordel å ha god sikt, men folk tilpasser seg. Hvis sikten er dårlig vil folk være ekstra forsiktige og stoppe for å se seg for. Det er ikke helt gitt at god sikt nødvendigvis er en fordel, sier Elvik til ABC Nyheter.

Han forteller at det ikke er gjort noen lignende analyse av trafikksikkerhet knyttet til utforming av norske rundkjøringer.

Sjefsingeniør i seksjonen for veiteknologi, drift og vedlikehold i veiavdelingen i Vegdirektoratet, Terje Giæver, forteller at det finnes minimumskrav til sikt i norske kryss, men ikke noe maksimumskrav.

– Det er noe vi også har sett i Norge tidligere. Hvis du har veldig god sikt ser du ting du ikke trenger å se. Du kan få for mye informasjon, og du kan få problemer med å velge ut riktig informasjon. I et kryss bør du ideelt se dem du kan komme i konflikt med, og ikke dem du ikke kan komme i konflikt med, sier Giæver til ABC Nyheter.

Les også: Så enkelt kjører du perfekt i rundkjøringen

Mindre rundkjøringer i Norge

Sjefsingeniøren mener man bør se nærmere på om det er hensiktsmessig å begrense sikten i rundkjøringer utover siktkravet. Det kan være en fordel fordi det skjuler ting sjåføren ikke trenger å se. Per i dag finnes det ingen slike krav i regelverket.

Giæver har sett den danske rapporten.

– Rundkjøringene i Danmark er jevnt over større enn våre. Vi har ofte små rundkjøringer, og da vil behovet være å se det meste av kryssområdet fordi det er små avstander. Men i store rundkjøringer kan man begrense sikten til det man trenger å se så lenge man tilfredsstiller siktkravene i krysset, sier han.

Sentraløya i norske rundkjøringer bygges ikke over to meter høye med solid masse, slik mange rundkjøringer i Danmark. Men det finnes rundkjøringer i Norge hvor sentraløya er dekorert av blomsterkasser, trær, busker eller kunstverk.

– Man kan fritt plassere sikthindringer der man ikke trenger å ha sikt, så lenge de ikke utgjør en fare ved påkjøring. Det er fullt lovlig. Men kunst i rundkjøringer kan også ta oppmerksomheten til sjåføren. Det er en diskusjon som pågår nå, også i Danmark.

Les også: I disse rundkjøringene er det mange som bommer

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter