Bruer over hele Europa står i fare for å kollapse

Tusenvis av bruer over hele Europa er ikke dimensjonert for dagens tungtrafikk. Frykten er derfor stor for at flere bruer skal kollapse.

I Frankrike har transportministeren advart mot at veinettet i landet er i en kritisk dårlig forfatning. En nylig publisert studie viste at en tredjedel av Frankrikes 12.000 bruer må repareres og at 841 av dem kan kollapse hvis det ikke gjøres noe, skriver den britiske avisen The Guardian

Transportminister Elisabeth Borne har nå uttalt at hun vil presentere en samlet vurdering av landets infrastruktur neste måned. Hun har også varslet at det vil komme nye lover som skal sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Den franske regjeringen har foreslått at det settes av én milliard euro til sikringstiltak.  

Brukollapsen i Genova

38 personer er bekreftet døde etter brukollapsen i Genova. I dag uttalte statsadvokat Francesco Cozzi at opptil 20 personer kan ligge begravd i ruinene av Morandi-brua. 

I Italia skal så mange som 300 bruer være i så dårlig forfatning at de kan rase sammen. 

Les også: Italia har tusenvis av farlige og gamle bruer

Brukatastrofen i Italia har ført til at det er blitt satt et kritisk søkelys på bru- og veinettet i hele Europa.

The Guardian skriver at også Tyskland må gjøre store investeringer for å sikre sine bruer. 

En rapport fra i fjor viste at bare 12,5 prosent av landets bruer ble ansatt for å være i  god stand.

Mange av bruene i Tyskland ble bygget på 1960- og 1970-tallet og er ikke dimensjonert for dagens tungtrafikk.

Ifølge rapporten er bruene i det tidligere Øst-Tyskland i best forfatning. Dette skyldes at det ble satt i gang et omfattende moderniseringsprosjekt av bruene etter murens fall. 

– En uakseptabel risiko 

Det er også blitt uttrykt bekymring for bruene i Nederland, og da spesielt de bruene som lokale myndigheter har ansvaret for.

I år skrev den nederlandske finansavisen Het Financieele Dagblad at 14 bruer bare i Noord-Holland-provinsen sto i fare for å kollapse og at de utgjorde «en uakseptabel risiko».