Tony Blair er selv født i Skottland, og er en ivrig forkjemper for at Skottland skal forbli i Storbritannia. FOTO: MARK DUNCAN/AP/NTB SCANPIX

Blair i skotsk kamp?

Tony Blair kan bli trukket inn for å kjempe mot skotsk uavhengighet. Nå trappes kampen opp på begge sider foran folkeavstemningen.

Tony Blair har knapt blandet seg i britisk politikk siden han gikk av i 2007 etter ti år som statsminister. Nå kan han komme til å gjøre et unntak for å være med på å fronte motstanden mot skotsk løsrivelse fra Storbritannia.

 

Trappes opp

Det er den profilerte skotske Labour-politikeren Alistair Darling, som hadde flere ministerposter under Blair og var finansminister under Gordon Brown, som antyder at Blair kan få en slik rolle.

- Han har mye å bidra med, og jeg håper han vil bidra mer i framtida, sa Darling i et intervju med BBC denne uka.

Darling er sentral i oppbyggingen av en kampanje mot uavhengighet, og kampanjen på begge sider vil nå komme i gang for alvor de nærmeste ukene. Det skotske nasjonalistpartiet, med den skotske førsteminister Alex Salmond i spissen, ønsker en løsrivelse fra Storbritannia, og vil ha en folkeavstemning høsten 2014.

Salmond har stor gjennomslagskraft hos mange skotter. Blant motstanderne mot en løsrivelse har man derimot så langt ikke hatt noen klart profilerte personer til å fronte deres sak. Selv om det trolig er en stund til folkeavstemningen, som ennå ikke er blitt tidfestet, er debatten for lengst i gang.

 

- Mot sin hensikt

De aller fleste både i Labour, Det konservative partiet og Liberaldemokratene er for fortsatt union, og statsminister David Cameron har argumentert sterkt for å fortsette som i dag. Men å sette en tory-politiker inn i kampanjen vil virke som en rød klut på de fleste skotter - toryene står svært svakt i Skottland. Da er det mer sannsynlig at Labour-folk fronter saken. Alistair Darling vil selv være sentral på nei til uavhengighet-siden. Tony Blair har ikke selv uttalt seg om han vil være med. Blair har de siste årene holdt seg på den internasjonale arenaen som offisiell utsending for Midtøsten-kvartetten.

Tony Blair er selv født i Skottland og bodde der de første årene av sitt liv. Noe av det første han gjorde da han ble statsminister, var å sørge for desentralisering av makt i Storbritannia, slik at Skottland, Wales og Nord-Irland fikk mer myndighet - blant annet fikk de egne folkevalgte forsamlinger, i tillegg til at disse regionene er representert i det britiske parlamentet i London. Men Blair har alltid vært tilhenger av en samlet britisk union, slik de fleste britiske politikere er.

Om Blair eventuelt vil være til fordel for dem som ikke ønsker uavhengighet, er imidlertid usikkert. De skotske nasjonalistene er ikke skremt, ifølge Kenneth Gibson, nasjonalist i det skotske parlamentet.

- Blair er fortsatt svært upopulær i Skottland, og et engasjement fra ham vil bare oppmuntre flere folk til å stemme ja til løsrivelse, sier Gibson til avisen The Scotsman.

 

Mellomløsning?

Uavhengighet er det skotske nasjonalistpartiets kampsak nummer én, og den britiske koalisjonsregjeringen av De konservative og LibDem har gått med på folkeavstemning. Cameron vil helst holde den så fort som mulig, mens skeptikerne ennå er i flertall - de fleste målinger viser at kun om lag en tredel av skottene er for full uavhengighet. Salmond vil derfor ikke ha avstemning før i 2014.

Men både tidspunkt, spørsmålsstilling og innholdet i en eventuell uavhengighet er fortsatt uklart. Et av de sentrale spørsmålene er om skottene skal få mulighet til å velge en mellomting; såkalt «devolution max», som gir Skottland full økonomisk styring, men innenfor unionen. Et slikt alternativ på stemmeseddelen ønsker ikke den britiske regjeringen, fordi støtten til dette blant skottene er langt større enn til full uavhengighet. Dette er heller ikke de skotske nasjonalistenes drøm, men en slik løsning kan hindre partiet i å tape ansikt.

asne.gullikstad@dagsavisen.no