Ber om økt Norden-press

SYRIAKRISEN: Jan Egeland mener nordiske land bør gå sammen for å sikre at hjelp kommer inn i Syria. Norske politikere behandler Syria-krisen som «justeringer i en ordinær post i statsbudsjettet», sier han.

- Syria- og Irak-krisen utgjør den verste katastrofen på en generasjon, målt i antallet fordrevne mennesker. Som norsk stortingspolitiker får du - og vil du forhåpentligvis aldri få - en større krise i fanget, sier Jan Egeland.

Nå går Egeland hardt ut mot norske stortingspolitikere som han mener ser på Syria-krisen som «en diskusjon om justeringer av en ordinær post i statsbudsjettet».

 

Les også: - Hjelpearbeidere må forhandle med IS

 

- Må forhandle med flere

Den humanitære hjelpen til Syria foregår i regi av FN og Røde Kors i og fra områder som president Bashar al-Assad har kontroll over. Direkte hjelp over grensene og inn i opposisjonskontrollerte områder skjer i regi av en del uavhengige hjelpeorganisasjoner, som Flyktninghjelpen. Slik hjelp er stadig mer vanskelig og farlig, ifølge Egeland.

Egeland nevner som et tenkt eksempel at dette krever blant annet avtaler med en lang rekke væpnede opposisjonsgrupper, som Islamsk Front, FSA (Den syriske frigjøringshæren) og IS.

 

Foreslår nordisk samarbeid

Et av de største problemene i Syria er at hjelpen ikke kommer inn til et stort antall sårbare og krigsrammede samfunn, sier Egeland.

- Kjører du direkte over grensene fra nabolandene og maksimalt to-tre timer inn i landet, vil du få tilgang til nesten alle de menneskene som trenger hjelp. I stedet kjører organisasjoner nå konvoier med nødhjelp fra eller via Damaskus, som kan ta over 40 timer, sier Egeland og mener FN her har sviktet sin rolle.

- Norge og Norden burde ta humanitære initiativ for hvordan man lettere kan passere grensene til Syria. Med sikkerhetsrådets makter i ryggen burde man ha forhandlet fram åpning av en lang rekke grensepasseringer fra nabolandene hvor store mengder nødhjelp kunne nådd fram til byer som Aleppo i nord og Dara’a i sør. Her kunne et tungt, nordisk initiativ fått FN-organisasjonene, FN-maktene og nabolandene til å samarbeide, foreslår Egeland.

 

Ber Norge ta imot flere

Egeland mener den økonomiske støtten til nærområdene i Syria-krisen må økes fra en til tre milliarder. Torsdag uttalte KrF at de vil presse regjeringen for å øke antallet kvoteflyktninger til 3.000.

- Disse bør være flyktninger med særlige beskyttelsesbehov som vi ikke kan ta vare på i nabolandene og ikke komme fra «lett integrerbare grupper». Dette kan være palestinske flyktninger i nabolandene, som ingen vil åpne grensene for, funksjonshemmede, enslige enker med mange barn, utsatte seksuelle og religiøse minoriteter og desertører, sier Egeland og mener det ikke stemmer at Norge gir mye til Syria-krisen.

Han mener Norge bør gi flyktninger midlertidig beskyttelse i større grad.

tone.magni.finstad.vestheim@dagsavisen.no