Bare én av seks i Danmark vil kalle seg feminist

Overraskende funn i internasjonal spørreundersøkelse.

«Og den minst feministiske nasjonen i verden er…Danmark?»

Det er overskriften i The Guardian i en sak der avisen presenterer funn fra en undersøkelse som er utført av YouGov-Cambridge Globalism Project.

Mer enn 25.000 personer fra 23 land har deltatt i undersøkelsen. Deltakerne fikk spørsmål om likestilling, kjønn og metoo-bevegelsen. 

Flere feminister i Tyrkia og USA

Funnene viser at bare én av seks i Danmark vil kalle seg selv feminist. Av danske kvinner er det én av fire som gjør det.

Til sammenligning svarer nesten halvparten av svenske kvinner at de er feminister. I land som USA, Tyrkia, Italia og Frankrike er det også langt flere som betrakter seg som feminist enn i Danmark.

I undersøkelsen skiller danskene seg også ut med at en høy andel aksepterer plystring etter kvinner på gata og at svært mange har en skeptisk holdning til metoo-bevegelsen. 

Avisen beskriver funnene som overraskende og viser til at Danmark er et av de beste stedene i verden for kvinner å bo når det gjelder likestilling. 

The Guardian skriver at selv ikke Karen Ellemann betraktet seg selv som feminist da hun ble likestillingsminister i Danmark for tre år siden. 

Mer positive til plystring på gata

 Av undersøkelsen går det fram at danske kvinner er mer positive til å bli plystret etter på gata enn å bli kalt feminist, skriver avisen. 

En tredel mener plystring er greit. Med unntak av Nigeria, var det ingen andre land hvor så mange mente at det er akseptabelt. 

Deltakerne i undersøkelsen har også blitt spurt om hva de mener om metoo-bevegelsen. To av fem dansker er skeptiske, og bare åtte prosent av de danske kvinnene svarte at de har et veldig godt inntrykk av bevegelsen.

Svenske kvinner var langt mer positive, 34 prosent svarte at de hadde et veldig godt inntrykk. 

Medienes dekning

The Guardian har intervjuet Rikke Andreassen, professor i kommunikasjonsstudier ved universitetet i Roskilde, om funnene og hvorfor danskene ser ut til å tolerere mer.

– Vi har en kultur der det du sier ikke er rasistisk eller sexistisk om du ikke har til hensikt å være det.  

Hun mener en av forklaringene på at så mange er skeptiske til metoo-bevegelsen, handler om medienes dekning i Danmark.

Hennes egen forskning har vist at mediene i Sverige behandlet metoo mer som et politisk problem, mens det i Danmark ble stilt flere spørsmål ved om det kunne være sant at kvinner blir trakassert.

– Mange skrev også om at kvinner var for sensitive, sier Andreassen. 

Professoren mistenker også at motstanden mot å se på trakassering som et problem, har noe å gjøre med at politikere i Danmark har vektlagt at kvinnemishandling er et problem i muslimske miljøer, skriver The Guardian. 

Til Politiken sier Andreassen at hun ikke er overrasket over at mange dansker ikke ser på seg selv som feminister.

– I dansk sammenheng forbindes ikke feminisme med noe positivt. Veldig mange dansker vil ha likelønn og juridisk likestilling, og de vil at deres døtre skal behandles på samme måte som deres sønner. Men de vil ikke ha betegnelsen «feminisme» satt på seg.