Australske kreftforskere med mulig gjennombrudd

Ny hurtigtest benytter seg av gullpartikler for å påvise kreft, skriver CNN.

 

Testen, som er utviklet ved Universitetet i Queensland i Australia, har foreløpig ikke blitt testet på mennesker. Dermed er det fortsatt en vei å gå før den kan brukes på pasienter, men de foreløpige resultatene er positive. Krefttesten har så langt hatt en treffsikkerhet på 90 prosent i testingen av 200 vevs- og blodprøver, skriver CNN.

Så langt har den blitt brukt til å påvise krefttyper som bryst-, tarm- og prostatakreft. Den skal kunne gjennomføres på bare ti minutter, og tanken er at den på sikt skal kunne gjennomføres ved hjelp av en app på mobilen.

Testen ble utviklet etter forskernes oppdagelse av at hvordan kreftpåvirkede DNA-molekyler oppfører seg når de plasseres i en løsning som for eksempel vann. Kreft påvirker nemlig DNA i friske celler.

– Dette var et gjennombrudd, og kan føre til en helt ny måte å påvise kreft på, sier professor Matt Trau i en uttalelse.

Les også: – Bagatelliserer Hitler og åpner for rasetenkning

– Ved bruk av et høyoppløselig mikroskop, har vi kunnet påvise at kreftpåvirkede DNA-molekyler bretter seg sammen til tredimensjonale strukturer i vann. Dette er ikke tilfellet med friskt DNA-vev, fastslår den ferske studien.

Ifølge CNN benytter testen seg av gullpartikler. Disse binder opp kreftpåvirket DNA og «kan påvirke molekylær oppførsel på en måte som medfører synlige fargeforandringer».

Neste steg for forskerne er å iverksette kliniske studier for hvordan kreft kan påvises tidlig, samt hvorvidt den nye testen kan bidra til effektivisering innen kreftbehandlingen, skriver CNN.