Amerikansk høyesterett stanser abortinnstramminger i Louisiana

USAs høyesterett tillater ikke Louisiana å innføre en lov som kunne ført til at de fleste abortklinikkene i delstaten måtte stenge.

 

Høyesterettsjustitiarius John Roberts, som regnes som overveiende konservativ, stemte sammen med de fire liberale dommerne mot forslaget, mens de fire konservative dommerne, inkludert Trump-utpekte Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh, alle stemte for.

Det betyr at lovforslaget settes på vent i påvente av en bredere gjennomgang.

Lovforslaget ligner på et høyesterett stemte ned for tre år siden, og i det stilles det krav til at leger som utfører abort i delstaten må ha tilgang til et sykehus som ikke får ligge mer enn 5 kilometer unna klinikken.

Den gangen dissenterte Roberts. Siden da har sammensetningen i Høyesterett endret seg betraktelig. Kavanaugh har kommet inn for Anthony Kennedy, som stemte mot Texas-forslaget. I valgkampen lovet Trump å nominere dommere som ville kjempe mot abortrettigheter.

Om lovforslaget skulle gå gjennom, vil det føre til at maks to leger kan etterleve kravene, sier organisasjoner som tilbyr abort i delstaten.