– Abort er et klassespørsmål

Abortkampen tilspisses nå i flere latinamerikanske land: På den ene siden står de som vil avkriminalisere abort for barn. På den andre konservative krefter som vil øke fengselsstraffene.

 

Port of San Jose, Guatemala, i februar: Hæren blokkerer skipet til Women on Waves, en organisasjon som frakter gravide kvinner ut i internasjonalt farvann for å bistå dem med å ta abort. Den guatemalske hæren uttaler at de måtte stoppe skipet for å forsvare «menneskelivet og vårt lands lover».

Svangerskapsavbrudd er forbudt i det latinamerikanske landet, med unntak av tilfeller der kvinnens liv er i fare. I løpet av 2017 er to lovforslag om abort blitt fremmet i Guatemala: et som vil stramme ytterligere inn på abortreglene ved å øke strafferammen for abort fra 1–3 år til 5–10 år, og et som skal beskytte jenter under 14 år mot å måtte føde barn unnfanget ved voldtekt.

Internasjonalen: Det nye stormaktsspillet om Latin-Amerika

– Hårreisende tall

Guatemala er et av flere latinamerikanske land der det nå pågår en kamp mellom pro-abortaktivister og konservative som vil stramme inn allerede strenge lover.

1.282 barn mellom 10–14 år ble mødre fra januar til juni i år i Guatemala, viser tall fra Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), det statlige oppnevnte organet for seksuell og reproduktiv helse i Guatemala.

– Det er hårreisende tall. Noe av den store utfordringen er når man blir så konsekvent at man ikke tillater abort når barn blir gravide, sier Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål).

– I mange tilfeller utsettes de for store fysiske skader resten av livet, fordi de ikke utviklet kroppslig til få barn ennå, sier hun.

Barn under 15 år har fem ganger så høy sannsynlighet for å dø under fødsel sammenlignet med en over 20 år, ifølge OSAR.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Barnas liv

– Retten til selvbestemt abort handler ikke om at alle skal ta abort, men er retten til å faktisk bestemme selv. Kvinner kan ha veldig mange grunner til å eventuelt ikke ønske å bli gravide, sier Lindstad.

FOKUS samarbeider med den guatemalske organisasjonen Mujeres Tranformando el Mundo (Kvinner forandrer verden), som er en av initiativtakerne til forslaget om å avkriminalisere abort for barn under 14 år. Lindstad mener retten til selvbestemt abort er viktig for kvinners rettigheter i et større perspektiv.

– Om kvinner har rett til å bestemme over egen kropp og selv ha innvirkning på om de vil ha barn, når de vil ha barn og hvor lenge det skal gå mellom hvert barn, har noe å si for hele kvinnens liv og barnas liv.

Tilbakeslag

Hvert år får 760.000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter, ifølge den amerikanske forskningsinstitusjonen Guttmacher Institute.

I 2003 splittet «Rosa»-saken det nicaraguanske folket etter at ni år gamle «Rosa» ble gravid som følge av en voldtekt. En komité bestående av tre leger skulle avgjøre om hun fikk utføre en lovlig abort, men de konkluderer med at både å føde barnet og å ta abort vil være livstruende for niåringen. Familien fikk likevel utført en abort ved en privat klinikk. En forbrytelse, mente Nicaraguas helseminister, men statsadvokaten avgjorde at aborten ble utført for å redde «Rosas» liv.

Tre år senere ble det innført totalforbud mot abort i Nicaragua. Borte er lovens tidligere unntak for «terapeutiske» aborter, generelt forstått som tilfeller der kvinnens liv var i fare, med samtykke fra tre leger.

Forskjell på fattig og rik

– Hele retten til å bestemme over egen kropp er et klassespørsmål, i tillegg til et maktspørsmål. Hvis du har penger, har du råd til å kjøpe deg tjenester på en privat klinikk eller reise ut av landet. Hvis du er fattig og bor på landsbygda, har du ikke de mulighetene i det hele tatt, mener Lindstad.

Ifølge Guttmacher Institute skjer 84 prosent av de uønskede graviditetene i utviklingsland med kvinner som ikke har et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.

– Kvinner som får muligheten til å velge både utdanning og arbeid, blir styrket som mødre også. De kan være i en bedre situasjon til å ivareta barn og familie, og til å forlate voldelige forhold, sier Lindstad.

Internasjonalen: Demokratiet i krise

Fengselsstraff

I El Salvador risikerer kvinner som tar abort også juridiske komplikasjoner. Det er totalforbud mot abort i landet, og fengselsstraffene er lange.

I 2008 ble María Edis Hernández Méndez de Castro dømt til 30 års fengsel etter en spontanabort. María er et av eksemplene i en rapport til FN, utarbeidet av abort- og kvinneorganisasjoner i El Salvador i 2010. Den single firebarnsmoren visste at hun var gravid, men ikke hvor langt hun var på vei. María sier at hun fikk fødselskomplikasjoner og besvimte, men myndighetene mistenkte at det var en provosert abort. Legen som behandlet María på sykehuset, rapporterte henne til politiet.

Også i El Salvador er det nå lagt fram to lovforslag som går i vidt forskjellige retninger. Det ene vil tillate abort i tilfeller der kvinnen enten er blitt voldtatt, er mindreårig, er offer for menneskehandel eller hvis fosteret ikke vil overleve eller hvis kvinnens liv og helse er i fare. Det andre vil øke strafferammen for abort til 50 år. Så langt har ingen av forslagene fått flertall i parlamentet, men dette kan endre seg etter valget til neste år.

Kvinnefrigjøring

Neste år har norske kvinner hatt retten til selvbestemt abort i 40 år. Ifølge en undersøkelse fra Guttmacher Institute og Verdens helseorganisasjon (WHO) er ni av ti aborter trygge i land med en liberal abortlov. I land hvor abort er totalforbudt eller kun tillatt i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare, blir derimot kun én av fire aborter utført på en trygg måte.

Mette Løkeland er gynekolog og forsker. Restriktive abortlover går utover kvinnehelsa, mener hun.

– I Nicaragua og El Salvador har dødeligheten gått opp når restriksjonene er blitt strengere. Kvinner utsetter seg selv for en risiko. Det er en del av kvinners livssituasjon, det viser mangel på kvinnefrigjøring og kontroll over egen kropp og seksualitet, sier hun.

97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land. Løkeland mener tilgangen på medisinsk abort, som igangsettes med piller, har hjulpet. Hun trekker fram arbeidet til Women on Waves, som også driver informasjonsarbeid på internett.

– Mer informasjon gir tryggere illegale aborter.

På tross av innstrammingsforslag i både Guatemala og El Salvador, ser Løkeland lyspunkter også i Latin-Amerika.

– Uruguay har fått selvbestemt abort, det er bedring i Colombia og nå sist i Chile, og Mexico City har fått selvbestemt abort. At det ikke bare kommer konservative forslag, betyr at det er en sterk gruppe som fronter det andre. Det er et positivt tegn. Det er noen tøffe folk der som står på for abortrettigheter.

 

Slik er abortlovene i Latin-Amerika

* Totalforbud eller ingen eksplisitte lovunntak for å redde kvinnens liv: Den dominikanske republikk, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua, Surinam.

* Ved fare for kvinnens liv: Antigua og Barbuda, Brasil (a), Chile (a, d), Dominica, Guatemala, Mexico (a, d), Panama (a, d, f), Paraguay, Venezuela.

* Ved fare for kvinners fysiske helse (og liv): Argentina (a), Bahamas, Bolivia (a, c), Costa Rica, Ecuador (b), Grenada, Peru.

* Ved fare for kvinners psykiske helse (og alle ovennevnte grunner): Colombia (a, c, d), Jamaica, St. Kitts og Nevis, St. Lucia (a, c), Trinidad og Tobago.

* Sosioøkonomiske årsaker (og alle ovennevnte grunner): Barbados (a, c, d, f), Belize (d), Saint Vincent og Grenadinene (a, c, d).

* Uten årsaksrestriksjoner: Cuba (f), Guyana, Puerto Rico, Uruguay (f).

Noen land tillater også abort i tilfeller av voldtekt (a), voldtekt av en psykisk utviklingshemmet kvinne (b), incest (c) eller fosterskader (d), mens noen land har abortrestriksjoner som krever enten tillatelse fra ektefelle (e) eller fra foreldre (f).

Kilde: Center for Reproductive Rights (CRR)/The World's Abortion Laws 2016/Guttmacher Institute

 

Utrygge aborter

* Det blir utført rundt 25 millioner utrygge aborter i verden hvert år.

* 84 prosent av de uønskede graviditetene i utviklingsland, skjer med kvinner som ikke har et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.

* Kun én av fire aborter trygge i land hvor abort er totalforbudt eller kun tillatt i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare.

* I land med en mer liberal abortlov blir ni av ti aborter utført på en trygg måte.

* 97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latin-amerikanske land.

* Hvert år får 760 000 kvinner i Latin-Amerika helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter.

* Mer enn 97 prosent av kvinnene i fruktbar alder i Latin-Amerika og Karibien bor i land hvor abort er begrenset eller forbudt.

Med medikamentell abort avsluttes svangerskapet på denne måten:

* Først tas en tablett mifepristone som stanser graviditeten.

* Etter én til to dager settes fire vaginaltabletter misoprostol. Tablettene får livmoren til å trekke seg sammen.

Kilde: Guttmacher Institute og Folkehelseinstituttet