Mye av Homs er sønderbombet. Nå er det åpnet for å få nødhjelp inn i og mennesker ut av byen. FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

700 vil forlate Homs' raserte gamleby

EVEKUERING: Den første gruppen med sivile har fått forlate den utbombede og beleirede gamlebyen i Homs.

Rundt 700 mennesker har sagt at de ønsker å forlate byen, ifølge Røde Kors.

Sven Mollekleiv, president i Norges Røde Kors, opplyser at søsterorganisasjonen Røde Halvmåne i Syria har seks ambulanser med i operasjonen.

De skal hente ut eldre og syke som i lang tid ikke har fått medisiner på grunn av beleiringen, så vel som dem som er blitt såret i krigen.

– Det kan være folk som har fått hus over seg, eller har blitt skutt eller fått splinter, sier Mollekleiv til NTB.

Han understreker at innbyggerne i gamlebyen i Homs har levd i en krigssone i lang tid og vært avskåret fra mat, vann og medisiner.

De som er igjen skal få mat, medisiner og vann i løpet av den humanitære våpenhvilen, som ifølge russiske myndigheter vil vare i tre dager.

Stor evakuering

En tilsvarende operasjon er også i gang i den palestinske flyktningleiren Yarmouk i Damaskus.

– Ut fra meldingene vi får er den humanitære situasjonen i Yarmouk om mulig enda verre enn i Homs, sier Mollekleiv.

Han opplyser at det er cirka 18.000 mennesker i flyktningleiren, som i praksis er en bydel i hovedstaden. Hvor mange av dem som ønsker å evakuere, har ikke Mollekleiv noe tall på, men det er trolig et betydelig antall.

– Til nå har vi fått beskjed om at 698 personer er fraktet til sykehus i Damaskus. Dette er et stort antall for et sykehusapparat som er sprengt i utgangspunktet, sier han.

Ut over dem som fraktes til sykehus, står det ingen hus eller telt klare til å ta imot de mange flyktningene fra Homs og Yarmouk. De vil bli fraktet til oppsamlingsplasser, trygge områder hvor de får mat, vann og medisiner. Det handler om å redde liv i en akutt situasjon, påpeker Mollekleiv.

– Så er spørsmålet hva man gjør videre, sier han.

Mange parter

Røde Kors og FN håper nå at den humanitære våpenhvilen som ble innledet fredag, blir overholdt.

– Vi har vært i forhandlinger med de som er involvert i kampene i disse områdene og har fått forsikringer fra dem om at den blir overholdt, sier Mollekleiv til NTB.

– Hvis våpenhvilen holder og partene følger avtalen, har vi håp om å få ut alle som ønsker å komme ut, og gi hjelp til dem som ønsker å bli, sier han.

Men han medgir at dette er komplisert fordi det er så mange ulike grupper involvert i krigen i tillegg til myndighetene.

Syrisk Røde Halvmåne har sett 34 frivillige blitt skutt og drept «på post» i løpet av borgerkrigen.

– Det er et omfang av angrep på humanitært personell som vi ikke har sett noen gang tidligere i historien, sier Mollekleiv.

– Vi vil understreke at det er brudd på internasjonal humanitær rett fra alle sider i Syria, påpeker Mollekleiv.

Han håper imidlertid at det nå kan inngås tilsvarende våpenhvileavtaler i andre områder som er beleiret.

– Vi ser på dette som et viktig skritt i riktig retning, sier Mollekleiv, og mener økt internasjonalt press på partene i krigen har lagt til rette for dette. (NTB)