43.000 barn i skrekkleiren Al-Hol: Redd Barna ber norske myndigheter hjelpe de norske barna hjem

Redd Barna oppfordrer norske myndigheter til å hjelpe de norske barna som er internert i Syria hjem.

Det lever 68.000 mennesker i Al-Hol-leiren i Syria. Blant dem er 43.000 barn, hvorav 7000 har utenlandsk statsborgerskap. Fire norske mødre og deres fire barn sitter fortsatt internert i Syria.

Gunvor Knag Fylkesnes, fungerende Leder for informasjon og samfunnskontakt i Redd Barna, mener en allerede prekær situasjon kan bli enda verre som følge av koronautbruddet. Fylkesnes oppfordrer norske myndigheter til å gjøre det de kan for å hjelpe barna hjem.

– I januar fikk saken hvor norske myndigheter hentet hjem en norsk kvinne med to barn veldig mye oppmerksomhet. Etter det har det vært veldig stille fordi ingen av de norske kvinnene har bedt om konsulær bistand.

– Budskapet vårt er at norske myndigheter må ta en mer aktiv rolle for å informere disse kvinnene om hva som venter når de kommer hjem. Både hva gjelder rettsak, straffeforfølgelse og barnas sikkerhet, slik at de kan ta en informert beslutning, sier Fylkesnes til Dagsavisen.

Gunvor Knag Fylkesnes, fungerende Leder for informasjon og samfunnskontakt i Redd Barna, mener en allerede prekær situasjon kan bli enda verre som følge av koronautbruddet.
Foto: Redd Barna

Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna mener Norge burde gjøre mer for å hjelpe de norske barna i Syria. Foto: Redd Barna

I Al-Hol-leiren oppholder kvinner og barn med utenlandsk statsborgerskap seg i det såkalte «annekset», et inngjerdet område inni leiren. I følge Fylkesnes er «annekset» et fengsel:

– De bor i et fengsel. Ingen får lov til å gå ut uten tillatelse. Dersom barna er syke er det ikke sikkert de kommer seg til sykehus eller feltsykehus. I saken fra Januar fikk ikke den norske gutten lov til å komme på sykehus fordi det var uroligheter innad i «annekset», forteller Fylkesnes.

– Det er også dårligere tilgang på mat og vann, og barna får ikke gått på ordentlig skole, sier Fylkesnes.

Les også: Moria-barna: Hvem er de og hva handler striden om?

Frykter korona

Per dags dato har ikke koronaviruset blitt påvist i Al-Hol-leiren. Redd Barna frykter at underernæring og elendige sanitære forhold kan få katastrofale konsekvenser.

– Så vidt man vet har ikke koronaviruset spredt seg til leiren. Et problem er at det er veldig begrenset med testing i området, så man har egentlig liten oversikt, forklarer Fylkesnes som frykter situasjonen dersom viruset kommer:

– Det kan bli nærmest umulig å forebygge smitte på grunn vannmangel som nærmest gjør gode rutiner for hygiene umulig. I tillegg bor man tett i tett, så smitten kan spre seg fort. Barn tåler generelt korona bedre enn voksne, men veldig mange av barna i leiren er underernærte. Vi er veldig usikre på hvordan de vil takle viruset, sier Fylkesnes.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mener Norge plikter å hjelpe

Redd Barna mener barnekonvensjonen og grunnloven innebærer at Norge er juridisk forpliktet til å hjelpe norske barn, uavhengig av geografi og hvem foreldrene er.

– Barna i leiren er uskyldige ofre. De må lide på grunn av valg som foreldrene har tatt, sier Fylkesnes og peker på at noen land, deriblant USA og Russland, har hentet flere mødre og barn. Usbekistan, Kosovo, Kazakhstan og Russland har hentet hjem 90 prosent av barna som er repatriert. Vestlige land må få opp farten. Deres barn utsettes for traumer for hver dag som går.

Les også: Dødsraten er dobbelt så høy blant dem som hos resten av befolkningen

Norske myndigheter har til nå hentet hjem fem foreldreløse barn, samt en mor med to barn. Fylkenes peker på at amerikansk og russisk tankegang bak hjemhenting også har en sikkerhetspolitisk dimensjon:

– De sikrer seg mot at barn blir frarøvet en trygg barndom samtidig som de ikke vokser opp i et radikalt miljø, sier Fylkesnes.

Oppfordrer til å ta første skritt

Redd Barna mener norske myndigheter burde spille en aktiv rolle for å få barna og deres mødre hjem.

– Situasjonen er alvorlig og prekær nå. Vi må ikke glemme at det sitter norske barn der som lever i et helvete. Det trenger ikke være sånn. Barna er norske statsborgere og Norge har et juridisk ansvar både gjennom Grunnloven og Barnekonvensjonen for å gjøre det de kan for å få de hjem, sier Fylkesnes.