Demonstranter møtte opp utenfor rettssalen da Teodora Vasquez’ ankesak skulle behandles. I El Salvador er abort totalforbudt, og Vasquez ble dømt til 30 års fengsel etter å ha opplevd en dødfødsel i 2007.

30 år i fengsel for dødfødsel

Totalforbudet mot abort er livsfarlig, mener Amnesty. Minst 17 salvadoranske kvinner soner lange dommer etter svangerskapskomplikasjoner.

 

I 2007 var Teodora Vasques gravid i niende måned og gledet seg til å bli mor for andre gang, ifølge søsteren Cecilia Vásquez de Ramos. Hun hadde allerede kjøpt leker, bleier og babyklær, forteller søsteren til The Guardian.

24-åringen ringte nødtelefonen da hun kjente smerter i magen, men besvimte før hjelpen kom. Hun våknet opp lenket til sykehussengen. Vasquez ble dømt til 30 års fengsel for drap under skjerpede omstendigheter. Denne uka ble dommen opprettholdt, og Vasquez må sone de gjenværende 20 årene av dommen.

– Hadde hun prøvd å ta abort, hadde hun ikke ringt nødnummeret, mener Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty.

Hun mener situasjonen i El Salvador er spesiell fordi kvinner som utfører illegale aborter blir dømt til flere tiår i fengsel. Amnesty kjenner til minst 17 saker der kvinner som har svangerskapskomplikasjoner blir dømt for drap på nærstående familiemedlem, som har en strafferamme på opptil 50 år.

Les også: – Abort er et klassespørsmål

Dør på grunn av forbudet

760.000 kvinner i Latin-Amerika har helsekomplikasjoner som følge av utrygge aborter hvert år, ifølge den amerikanske forskningsinstitusjonen Guttmacher Institute.

– Konsekvensene av manglende tilgang på abort er dramatiske. Kvinners liv og helse settes i fare når helsepersonell ikke har mulighet til å utføre nødvendige inngrep, mener Kaatee.

– Kvinner dør på grunn av abortforbudet, sier hun.

I et land som El Salvador, hvor seksualisert vold mot kvinner og jenter er et stort problem, kan svært unge jenter bli gravide etter voldtekt eller incest.

– Det er helt umenneskelig å tvinge en ung jente til å føde sin egen bror eller søster, sier Kaatee.

– Det er brudd på FNs torturkonvensjon når unge jenter og kvinner som har blitt gravide etter voldtekt eller incest må bære fram barnet. Det forsterker traumet, sier Kaatee.

97 prosent av verdens utrygge aborter ble utført i afrikanske, asiatiske og latinamerikanske land. Mer enn 97 prosent av kvinnene i fruktbar alder i Latin-Amerika og Karibia bor i land hvor abort er begrenset eller forbudt. Likevel skiller El Salvador seg ut med en av verdens aller strengeste abortlover.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mistillit

Kaatee mener totalforbudet skaper en mistillit til alle kvinner som opplever fødselskomplikasjoner, og at færre oppsøker helsevesenet i frykt for å bli mistenkt for å ha utført illegale aborter.

– Enkle komplikasjoner kan bli livsfarlige og føre til alvorlige helseskader, forteller Kaatee.

En undersøkelse fra Guttmacher Institute og Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at ni av ti aborter er trygge i land med en liberal abortlov. Derimot blir kun én av fire aborter utført på en trygg måte i land hvor abort er totalforbudt eller kun tillatt i tilfeller der kvinnens liv og helse står i fare.

– Vi vet helt entydig at totalforbud ikke fører til nedgang i antallet aborter, sier hun.

– Kvinner tar abort fordi de mener at de ikke har kapasitet til å ta ansvar for et nytt liv. Uten tilgang til trygge og lovlige aborter skjer det under utrygge og ulovlige forhold, sier Kaatee.

Les også: Ber kvinner droppe sex

Klasseforskjell

– Hvis du er rik kan du kjøpe deg en trygg abort uansett hvor du er i verden. Også i El Salvador. De som rammes hardest er unge og fattige kvinner, mener Kaatee. Mange ulovlige aborter blir utført under uhygieniske forhold og uten legetilsyn.

Hele 84 prosent av de uønskede graviditetene i utviklingsland, skjer med kvinner som ikke har et tilstrekkelig tilbud om moderne prevensjon.

I El Salvador ligger to lovforslag på bordet: et som vil åpne for abort i tilfeller der kvinnen enten er blitt voldtatt, er mindreårig, er offer for menneskehandel eller hvis fosteret ikke vil overleve eller hvis kvinnens liv og helse er i fare – og et som vil øke strafferammen for abort til 50 år.

– Amnesty mener det er viktig at lovforslaget blir vedtatt snarest mulig. Det er et nødvendig skritt for å endre holdningene i El Salvador til kvinners rett til å bestemme over egen helse, egen kropp og eget liv.

Les også: Historisk voldtektsdom