Verden

Gruppen som vil utfordre Vestens makt: – Svært viktig for Putin

Den såkalte Brics-gruppen er i vekst, og har som mål å bryte Vestens dominans. Og Brics-samarbeidet får stadig større betydning for Russland og president Vladimir Putin, mener forfatter.

– Brics-landene har potensial til å utfordre Vesten på sikt, både økonomisk og geopolitisk, sier forfatter, statsviter og samfunnsdebattant Sylo Taraku til Dagsavisen.

Brics er et samarbeidsforum bestående av Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Fra januar 2024 er også Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater medlemmer.

– Brics har en ambisjon om å utfordre USA økonomisk, sier Rouzbeh Parsi, Midtøsten-ekspert ved svenske Utrikespolitiska institutet til SVT.

– Det er først og fremst etter dét at man kan få politisk makt. Å komme dit kan imidlertid ta lang tid, kanskje flere tiår, tilføyer Parsi.

Sylo Taraku peker på at Brics-landene representerer over 40 prosent av verdens befolkning, noe som allerede tilsvarer drøyt en fjerdedel av verdens BNP.

– Ikke nok med det, Brics-landenes andel av verdensøkonomien har økt drastisk siden 2001, samtidig som G7-landenes andel har falt drastisk i samme periode, sier han.

Forfatter Sylo Taraku.

– Gjør Russland mindre sårbart

Taraku jobber i Tankesmien Agenda, og ga i høst ut boken «Krigens kontinent – Europa etter den kalde krigen». Taraku, som selv flyktet fra krigen i Kosovo til Norge tidlig på 1990-tallet, følger blant annet Russlands krig i Ukraina tett. I boken trekker 49-åringen de store linjene fra tiden etter den kalde krigen og fram til i dag.

Nå som Russland har formannskapet kommer de til å spille en viktig rolle i videreutviklingen av Brics-gruppen, mener han.

Hvor viktig er Brics for Vladimir Putin og Russland, både nå og i et fremtidsperspektiv?

– Brics er svært viktig for Putin og Russland, av flere grunner. For det første bidrar samarbeidet med Brics-landene til å gjøre Russland mindre sårbart for vestlige sanksjoner. Dette fordi de får tilgang til alternative økonomiske samarbeidspartnere i fremvoksende økonomier, og dermed blir mindre avhengige av Vesten. Når Kina og Russland fremmer bruken av lokale valutaer i handel og finans, så bidrar de til å svekke dollarens dominans, noe som igjen kan motvirke effekten av vestlige sanksjoner, svarer Taraku.

Russian President Vladimir Putin addresses leaders from the BRICS group of emerging economies at the start of a three-day summit in Johannesburg, South Africa , Tuesday, Aug. 22, 2023. Putin appeared on a video link after his travel to South Africa was complicated by an International Criminal Court arrest warrant against him over the war in Ukraine. (AP Photo/Jerome Delay)

For det andre gir Brics Russland en plattform til å ivareta sine geopolitiske interesser og øke sin internasjonale innflytelse, poengterer forfatteren.

– Dette er ekstra viktig for Russland i lys av konflikten med Vesten. Putin har brukt Brics som en mulighet til å kritisere Vesten og fremme sin egen agenda. Dette så vi senest i under toppmøtet i Johannesburg, der Putin gjennom sin videotale la skylden på Vesten – ikke bare for å skape geopolitiske spenninger i verden, men også for krigen i Ukraina. På dette punktet sto han langt fra Brasils president Lula da Silva, som understreket viktigheten av at landenes suverenitet og FN-pakten ble respektert.

---

Fakta om Brics

  • Brics er et samarbeidsforum bestående av Russland, Brasil, India, Kina og Sør-Afrika – alle land som har hatt en økende økonomisk og politisk innflytelse de siste tiårene. Fra januar 2024 er også Egypt, Etiopia, Iran, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater medlemmer.
  • Brics ble startet for å gi framvoksende økonomier et alternativ til vestligdominerte organisasjoner.
  • Samarbeidet omfatter tre pilarer: politiske og sikkerhetspolitiske spørsmål, finansielle og økonomiske spørsmål og kultur og folk-til-folk samarbeid.
  • Samarbeidsforumet har ikke et fast sekretariat. Formannskapet går på årlig rotasjon mellom de førstnevnte fem medlemslandene, som har 42 prosent av verdens befolkning og står for 27 prosent av verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP) og 18 prosent av verdenshandelen (Data fra BRICS, 2023). Russland har formannskapet i 2024.
Brasils president  Luiz Inacio Lula da Silva holdt pressekonferanse under BRICS-møtet.

Kilde: NTB-Reuters og Store norske leksikon

---

Brics-landenes problem

Russland, som har formannskapet i Brics 2024, har selv pekt på viktigheten av å motvirke sanksjonene som har kommet fra Vesten i kjølvannet av krigen i Ukraina.

– Ingen kan garantere at Vestens sanksjoner ikke vil ramme andre land. Derfor vil finansielle relasjoner selvfølgelig stå høyt på agendaen når vi nå har formannskapet, sier Ivan Timofejev, leder av Det russiske utenriksråd (RIAC), til det statlige nyhetsbyrået Tass.

Til SVT peker Rouzbeh Parsi på et problem for Brics-landene, nemlig at de splittes av flere spørsmål. For eksempel kan det by på utfordringer at erkerivalene Saudi-Arabia og Iran begge er med. Kina lyktes riktignok å få de to til å inngå en avtale om normalisering og gjenoppretting av diplomatiske forbindelser i fjor vår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Men jo flere medlemsland, jo flere viljer må samles, sier Midtøsten-eksperten.

Også Taraku peker på dette.

– Brics utvider seg med flere nye medlemmer. Dette kan skape samarbeidsproblemer innad, ettersom de har ulike interesser og ulikt utviklingsnivå, men det kan samtidig styrke deres politiske innflytelse på den globale scenen. Kina og Russland har vært pådrivere for utvidelsen av Brics, nettopp fordi de ønsker å styrke sin geopolitiske posisjon i verden. De andre medlemslandene er primært motivert av handelsforbindelsene og økonomiske interesser, poengterer forfatteren.

Mener Vesten er bekymret

Det er klart at Russlands rolle i Brics bekymrer Vesten slik situasjonen er nå, mener Taraku.

– Samtidig bør vi være forsiktige med å fremstille Brics som en antivestlig blokk. Det kan fort føre til at det blir en selvoppfyllende profeti. Selv om det er mange autoritære stater involvert, så er ikke Brics en ideologisk blokk. De er heller ikke verdibaserte som blokk, noe som betyr at verken menneskerettigheter eller demokrati står høyt på agendaen, sier Taraku.

Representantenes hus, der republikanerne har flertall, ventes onsdag å stemme over et forslag om å åpne riksrettsgranskning av president Joe Biden. De anklager ham og sønnen for korrupt forretningsvirksomhet mens faren var visepresident og sønnen gjorde forretninger i Ukraina og Kina. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Det gjenstår å se hva slags initiativer som kommer fra Brics-landene fremover. Men Vesten bør prøve å finne konstruktive måter å samarbeide på for å løse fellesutfordringer, i alt fra klima- til sikkerhetsspørsmål, mener han.

– Det er også essensielt at vi fortsatt holder demokrati- og menneskerettighetsfanen høyt, og prøver å påvirke også Brics-landene i en positiv retning, sier forfatteren.

Har du sett denne? Advarer mot Putin: – Russland stopper ikke med Ukraina

---

Ulikheter innen Brics

  • Brics er en svært mangfoldig gruppe. Landene baserer seg på ulike økonomiske modeller, og Kina skiller seg sterkt fra de andre når det gjelder økonomisk makt. Det er lite sammenfall mellom politiske systemer, verdier og prinsipper mellom landene, og heller ikke tydelig sammenfallende utenrikspolitiske mål og interesser. Dette mangfoldet har bidratt til skepsis knyttet til betegnelsen BRICS, men det legger også begrensninger på potensialene i BRICS som samarbeidsforum.
  • Brics-landene er ikke bare skeptiske overfor Vesten, men har ofte mye skepsis til hverandre i det internasjonale samarbeidet. For eksempel har Kina og India hatt en langvarig og alvorlig grensekonflikt, og Kinas handelspolitikk og valutamanipulasjon kan påføre andre BRICS-land store kostnader.
  • Landene preges heller ikke av gjensidig økonomisk avhengighet. De handler ikke spesielt mye med hverandre, har ulike roller i verdenshandelen, og langt større intern økonomisk ulikhet enn for eksempel G7.
  • Brasils president Lula da Silva foreslo i 2023 at BRICS burde vurdere å etablere en egen valuta i konkurranse med amerikanske dollar (USD).

Kilde: NTB-Reuters og Store norske leksikon

---

Mer fra Dagsavisen