Verden

Full klinsj mellom oljeland på klimatoppmøtet

En rekke av verdens mektigste land skal nå være åpne for å på sikt fase ut fossil energi. Men Saudi-Arabia stritter imot på klimatoppmøtet i Dubai.

Det største konflikttemaet i innspurten av møtet er kull, olje og gass.

Skal verdens land i fellesskap gå inn for utfasing av de fossile energikildene? Og hvordan skal ordlyden i så fall være?

– Nå er tiden inne for maksimale ambisjoner og maksimal fleksibilitet, sa FNs generalsekretær António Guterres på klimamøtet mandag.

Senere på dagen ble et nytt utkast til vedtak lagt fram på møtet. Her nevnes ikke «utfasing» – men andre formuleringer om redusert produksjon og bruk av fossil energi var inkludert.

EU og Norge

Tross mange års satsing på fornybar energi er det fortsatt kull, olje og gass som står for det aller meste av verdens energiproduksjon. Andelen er på rundt 80 prosent.

Likevel mener en lang rekke land at dette ikke kan fortsette. De fossile energikildene står også for mesteparten av verdens utslipp av klimagasser.

Både EU og Norge ønsker å ta til orde for utfasing av fossil energi, men med unntak for fossil energi der utslippene fanges og lagres under bakken. Også USA og Canada ønsker et vedtak der utfasing nevnes, skrev Reuters mandag.

– Det er komplisert. Det er nervepirrende. Det skaper usikkerhet i deler av landet vårt. Men det er ingen grunn til ikke å gjøre det, sa Canadas miljøminister Steven Guilbeault til nyhetsbyrået.

Til sammen skal det nå være flere enn hundre land på klimatoppmøtet som støtter en form for utfasing.

Brev fra Opec

I likhet med USA og Norge er Canada en viktig produsent av olje. Og en utfasing vil åpenbart ha store økonomiske følger for produsenter av fossil energi.

Enn så lenge nekter oljegiganten Saudi-Arabia – kjent som en bremsekloss i klimaforhandlingene gjennom flere tiår – å godta noen utfasing.

Saudi-Arabia står i spissen for oljekartellet Opec, som skal ha bedt alle sine medlemmer forsøke å hindre vedtak om redusert bruk av fossil energi på klimatoppmøtet. Flere medier fikk i helgen tilgang til et brev fra Opec-sjef Haitham al-Ghais med dette budskapet.

Den canadiske ministeren Steven Guilbeault sier Saudi-Arabia er imot formuleringer om fossil energi og at landet dessuten forsøker å blokkere forhandlinger om «omtrent alt annet».

– Det er til liten hjelp. Og for deler av verden er det livstruende, sier Guilbeault.

Kina på glid?

Av alle land i verden er det Kina som har størst klimautslipp. Det kinesiske økonomien er i stor grad basert på kullkraft, men landet satser også hardt på klimavennlig fornybar energi.

Tidligere ble kineserne antatt å være negative til å vedta en oppfordring om utfasing av fossil energi. Men også Kina er blitt mer positiv til dette grepet, skriver nyhetsbyrået AFP.

I sluttfasen av møtet i Dubai skal de geopolitiske rivalene USA og Kina ha samarbeidet om å finne løsninger.

I tillegg til Saudi-Arabia har Irak, Iran og Russland motsatt seg formuleringer om utfasing av fossil energi, forteller forhandlere på møtet i Reuters. Alle disse oljeproduserende landene er medlem av grupperingen som kalles Opec+.

– Betydelig tilbakeskritt

Eventuelle formuleringer om fossil energi vil være del av vedtaket knyttet til den «globale gjennomgangen».

Den er et viktig ledd i den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015. Gjennomgangen har bekreftet at verden per i dag ikke ligger an til å nå klimamålene som ble nedfelt i Parisavtalen.

FN-beregninger har i stedet vist at verden er på vei mot 2,9 graders oppvarming – selv om alle land når sine egne mål om utslippskutt.

Flere miljøorganisasjoner reagerer sterkt på det nye utkastet til vedtak på møtet i Dubai. - Et betydelig tilbakeskritt fra tidligere versjoner, mener Harjeet Singh fra Climate Action Network.

Klimatoppmøtets leder, oljetoppsjef og industriminister Sultan Al Jaber, mener tvert imot at utkastet er et framskritt.

Les mer om klima

Nyeste fra Dagsavisen.no: