Verden

Bare en tredjedel ser positivt på ekteskap i dette landet

I Sør-Korea faller andelen unge som ser positivt på ekteskap drastisk.

I Sør-Korea er det stadig færre som får barn, og nå viser en undersøkelse fra det statistiske sentralbyrået i landet at andelen unge som ser positivt på ekteskap, faller drastisk, skriver CNN.

Undersøkelsen foretas hvert andre år, og unge mellom 19 og 34 år svarer på en rekke spørsmål.

I 2012 svarte 56,6 prosent at de hadde et positivt syn på ekteskap. I årets rapport, som ble sluppet mandag denne uka, svarer bare 36,4 prosent det samme.

Ifølge CNN tyder nedgangen på at flere unge sørkoreanere nå opplever økende press, økonomiske bekymringer, et svært vanskelig boligmarked og økte levekostnader.

Har ikke råd

Mange oppgir i rapporten at de ikke har råd til å gifte seg, men også at det ikke føles nødvendig, skriver kanalen.

En stor andel av tredjedelen som svarte at de var positive til ekteskap var menn, mot bare 28 prosent kvinner, ifølge CNN.

I desember i fjor skrev CNN at Sør-Korea hadde verdens laveste fødselsrate. Hver kvinne får i snitt bare 0,79 barn. Ifølge den koreanske avisen Korea JoongAng Daily falt raten nylig ned til 0,70. Raten må være rundt 2,1 for å opprettholde folketallet. Norge er også et av landene med synkende fødselsrate. I 2022 ble det regnet ut at hver kvinne vil føde 1,41 barn hvis det gjeldende fruktbarhetsmønsteret fortsetter.

– De fleste koreanere er ikke lenger interessert i å gifte seg, og det er flere grunner til det, sier Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, til Dagsavisen.

Tikhonov peker på individualistisk kultur, utrygt arbeidsmarked og stor grad av nyliberalisme. Nyliberalisme er en samlebetegnelse på økonomisk og politisk ideologi, som mener at samfunnet bør være organisert etter markedsøkonomiske prinsipper, skriver Store norske leksikon. Venstresidens kritikk av nyliberalismen er at den setter profitt foran menneskers behov, ifølge førsteamanuensene i statsvitenskap Sondre Lindahl og Harald Borgebund fra Høgskolen i Østfold.

Mindre familieorientert

– Den gamle kulturen i Korea var familieorientert, men den nye normalen er å være alene. Sørkoreanere er mer individualistiske enn nordmenn. Det har vært et stort kulturelt skifte i landet, sier Tikhonov.

I tillegg peker han på det nyliberalistiske arbeidsmarkedet som en viktig faktor.

– Folk flest har ikke en trygg jobb å gå til. Omtrent bare 40 prosent har fast stilling, og selv om de har fast stilling, så er de ikke trygge. De vet at bedriften kan risikere å gå konkurs når som helst. Det finnes nesten ikke begrensninger for hvor mye arbeidsgiver kan utnytte arbeidstakerne, mener Tikhonov.

Professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov.

– Folk jobber seg i hjel. Mange jobber hele dagen og kommer hjem i 22 eller 23-tiden. Da er det ikke mye tid til ekteskap og barn. Nyliberalisme er ikke bra for helsa, og på sitt verste er det dødelig, sier han.

Han viser til at Sør-Korea i likhet med Japan har et eget begrep: «Kwarosa», som betyr død som følge av høy arbeidsbelastning.

Press på utdanning

Korea-professor Vladimir Tikhonov forteller at unge sørkoreanere står i et enormt krysspress. Det er mange med høy utdannelse, og få relevante jobber ledig på arbeidsmarkedet. Etterspørselen og konkurransen om utdannelse fra de mest prestisjefulle og kostbare universitetene øker, som igjen gjør at mange kvier seg for å få barn, mener han.

I tillegg peker han på at det koreanske boligmarkedet er svært dyrt og vanskelig å komme inn på.

– De vet at de må spare til barnas utdannelse, og vet at de ikke har råd. De kommer fram til at det ikke er noe vits i å stifte familie, sier han.

Tikhonov er i det hele tatt overrasket over aten tredjedel av de unge i Korea svarer at de har et positivt syn på ekteskap.

– For å kunne gifte deg må du ha mye penger og en trygg jobb. Det er det ikke mange som har, sier han.

Korea-ekspert Vladimir Tikhonov peker på et hardt arbeidsmarked som en av flere grunner til at få koreanske unge vil gifte seg og få barn.

Ikke full lønn

I Sør-Korea er det mulig å ta ut 12 måneder betalt foreldrepermisjon, og regjeringen har sagt at de ønsker å utvide den til 18 måneder i håp om å få opp fødselstallene. Betalingen er inndelt i 80 prosent lønn i tre måneder, med et lønnstak på 1218 amerikanske dollar hver måned. Resten av de ni månedene får mødrene 50 prosent av lønna, med et lønnstak på 974 amerikanske dollar i måneden, ifølge tankesmia Koreapro.org.

For å kvalifisere til fødsels- og foreldrepermisjon må kvinnen ha jobbet i 180 dager på sin arbeidsplass i forkant, og vært innmeldt i den koreanske folketrygden minst like lenge.

– De har likestillingslover i Sør-Korea, men nyliberalismen veier tyngre. Det er lite likestillingslover kan gjøre med det på nåværende tidspunkt. Mange kvinner er ansatt i midlertidige stillinger, og kan miste retten til permisjon når kontrakten går ut. Det er dermed ikke realistisk for mange, sier Tikhonov.

Mer fra Dagsavisen