Verden

Kristersson sier planlagte terrorangrep mot Sverige er avverget

Planlagte terrorangrep mot Sverige er avverget, sier statsminister Ulf Kristersson om det økte trusselnivået i landet.

Torsdag ble trusselnivået hevet til 4, det nest høyeste nivået. Det innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

– Vi vet at planlagte terrorangrep er avverget, sier Kristersson på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Samtidig oppfordrer han – i likhet med sikkerhetspolitiet Säpo – folk til å leve som vanlig, men være årvåkne.

– Jeg forstår at mange svensker er urolige over det nye og høyere trusselnivået. Til alle dere vil jeg si at vi skal leve livet som vanlig, sier statsministeren.

– Ikke knyttet til enkelthendelse

Säpo-sjef Charlotte von Essen sier at beslutningen om å heve trusselnivået ikke knytter seg til en enkelthendelse, men situasjonen sett over tid.

– Oppfordringen er at vi skal leve som vanlig, men det betyr ikke at vi ikke må gjøre tilpasninger. Samfunnsaktører og myndigheter må tilpasse sin virksomhet slik at vi kan leve som vanlig, sier von Essen.

Rikspolitisjef Anders Thornberg mener svensk politi er godt forberedt. Han sier de framover vil styrke lokalt forebyggingsarbeid, samarbeidet med Säpo om å forebygge ekstremisme og den operative støtten til sikkerhetspolitiet.

– Politiets nasjonale og regionale innsatsevne er styrket, sier Thornberg.

Kontakt med utlandet

På pressekonferansen torsdag fikk statsministeren spørsmål om konkrete sikkerhetstiltak fra regjeringen, samt hva som gjøres for å håndtere det sterke sinnet som uttrykkes mot Sverige i muslimske land etter koranbrenningene.

Kristersson henviste da til utenriksministerens redegjørelse om sine kontakter med andre lands myndigheter.

– Alt arbeidet har jo ikke med politi og sikkerhetstjeneste å gjøre, men det foregår også diplomatisk. Samarbeidet med andre land er utrolig viktig. Svenske sikkerhetstjenester må samarbeide tillitsfullt med andre land for å fange opp disse menneskene. Og det fungerer veldig bra, sier Kristersson.

Nyeste fra Dagsavisen.no: