Verden

Wagner-sjefen har gitt ordre om å stanse marsjen mot Moskva

– Hovedmålet hans er å avsette en russisk militærledelse på politisk og militært nivå, sier Tormod Heier, forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo.

De opprørske leiesoldatene fra Wagner-gruppen vender tilbake til sine baser for å unngå blodsutgytelse, opplyser gruppens leder Jevgenij Prigozjin. En kolonne med soldater fra Wagner-gruppen har i følge NTB i løpet av lørdagen rykket stadig nærmere Russlands hovedstad Moskva. Ifølge Prigozjin sto de lørdag kveld bare 20 mil fra Moskva.

Men i en lydmelding sier Prigozjin at han har gitt dem ordre om å snu for å hindre at russisk blod blir spilt.

Komplett udugelige

Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo er overbevist om at Prigozjins hensikt er å styrke kvaliteten på den russiske krigen mot Ukraina.

– Hva er det egentlig Prigozjin vil?

– Hovedmålet hans er å avsette en russisk militærledelse på politisk og militært nivå, forsvarsministeren Sjojgu og den russiske forsvarssjefen Valerij Gerasimov. Og det er fordi de er representanter for en elite, en gjeng oligarker som etter Prigozjins oppfatning har vist seg komplett udugelige i de første 16 månedene av ukrainakrigen. Det Prigozjin ser, og som jeg tror mange andre innad i de russiske sikkerhetstjenestene også ser er at denne krigen har vært helt katastrofal for Russland. Absolutt alt har gått galt, sier Tormod Heier.


Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjonar. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / NPK

Avtale med Lukasjenko

De nye lydmeldingene sier Prigozjin ingenting om hvorvidt Kreml har besvart hans krav om å sparke forsvarsminister Sergej Sjojgu. Vladimir Putins kontor har foreløpig ikke kommentert utviklingen, som skjer etter at Moskva stålsatte seg for et mulig inntog fra Prigozjins private hær.

Kort tid tidligere sa Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko at han hadde framforhandlet en avtale med Prigozjin om å stanse framrykningen. En avtale som vil garantere sikkerheten til leiesoldatene, ligger ifølge Belarus på bordet.

Utilsiktet gavepakke

Tormod Heier sier Prigozjin, i likhet med veldig mange andre i det russiske statsapparatet, ser at krigen med Ukraina har ført helt galt av sted.

– De ser at erkerivalen, det landet som Russland frykter mest, USA er mye sterkere tilbake i Europa, også i sentrale Øst-Europa, med masse flere våpen og soldater enn de noen gang har vært. Det er, sett med russiske øyne, veldig uheldig.

Sett med russiske øyne, eller med Prigozjins øyne og veldig mange av sikkerhetstjenestens øyne, ser vi i dag et Russland som antagelig aldri har vært svakere og mer sårbart noen gang siden 2. verdenskrig.

—  Tormod Heier, forsker ved Forsvarets høgskole i Oslo

– Krigen har også ført til at limet i verdens sterkeste allianse, NATO, er tilbake for fullt. I tillegg har Putin klart å skremme alle de viktige bufferstatene til Russland, som de trenger for å holde USA på avstand, som for eksempel Sverige, Finland og Georgia og Moldova, rett inn i armene til erkerivalen USA. På toppen av det er Tyskland nå i ferd med å ruste seg opp igjen militært.

– Sett med russiske øyne, eller med Prigozjins øyne og veldig mange av sikkerhetstjenestens øyne, ser vi i dag et Russland som antakelig aldri har vært svakere og mer sårbart noen gang siden 2. verdenskrig. Dette skyldes ene og alene den katastrofale Ukraina-krigen, sier Tormod Heier.

Hjelp til Putin

– Når Prigozjins Wagnestyrker er de som har gjort det best på russisk side, og Prigozjin opplever at den russiske forsvarsledelsen, både på politisk og militær side, ikke gir han den støtten han trenger, så mener han at den korrupte eliten av oligarker har startet denne krigen for å fremme sine egne interesser, snarere enn at dette har vært Russlands beste. Jeg tror han opprinnelig mente at disse forsvarssjefene og forsvarsministeren og den kretsen rundt har lurt Putin til å tro at krigen kommer til å gå veldig lett. Så dette var da Prigozjin måte å redde Putin på, og hjelpe han med å få klarhet i situasjonen, sier Tormod Heier.

– Men nå har jo Putin tatt side med forsvarsledelsen på politisk og militær side, altså med Sjojgu og Gerasimov. Så da må Wagner-sjefen støtte seg på andre støttespillere og sympatisører i det russiske statsapparatet.

Og har han bred støtte i statsapparatet?

– Jeg tror han har en del støtte, spesielt blant de russiske militære. De er nok like oppgitte som han over den inkompetansen og den dårlige kvaliteten som russerne har utøvd når det gjelder krigføring, gjennom dårlig lederskap, manglende logistikk, dårlig koordinering og planlegging av krigen. Den har jo utviklet seg i en retning som overhodet ikke russerne var innstilt på i utgangspunktet, sier Heier.

– Hva har dette kaoset å si for Ukraina, ønsker Prigozjin en hardere, mer effektiv krigføring?

– Dette er en utilsiktet gavepakke til Ukraina, fordi den russiske politiske og militære ledelsen nå vil bli utsatt for det som kalles for en samtidighetsproblematikk. På den ene siden vil de måtte håndtere Europas mest velutrustede og kompetente landmakt, nemlig den ukrainske, og samtidig en svært uforutsigbar militær krise innad i eget land. Det vil virke meget belastende på hele det russiske kommandosystemet, som er kjent for å være kraftig sentralisert, rigid og stivbeint, sier Heier.

---

Dette vet vi om utviklingen i Russland

* President Vladimir Putins talsmann opplyste like før midnatt at en avtale med Wagner-gruppen er inngått etter mekling fra Belarus’ president.

* Verken leiesoldatene eller Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin skal straffeforfølges, og Prigozjin skal flytte til Belarus, ifølge talsmannen.

* Prigozjin har kunngjort at leiesoldatene trekker seg tilbake til basene sør i Russland og stanser framrykkingen mot Moskva. På det tidspunktet sto de ifølge ham 20 mil sør for Moskva.

* Ordren om tilbaketrekning skjedde etter at Wagner-gruppen hadde tatt seg inn i Lipetsk, rundt 40 mil sør for Moskva.

* Russiske styrker etablerte maskingeværstillinger rett sør for Moskva for å møte leiesoldater fra Wagner-gruppen, ifølge avisen Vedomosti.

* Moskvas ordfører ba byens innbyggere om å holde seg i ro og kunngjorde at mandag blir fridag for alle på grunn av den urolige situasjonen.

* Prigozjin hevdet å ha tatt kontroll over alle militære anlegg i byen Rostov-na-Donu, rundt 1100 kilometer sør for Moskva, uten å løsne skudd. Sent lørdag kveld startet Wagner-gruppen tilbaketrekningen fra Rostov.

* Putin omtalte i en TV-tale Wagner-sjefen som en forræder som har forledet sine soldater og sa at russiske sikkerhetsstyrker har fått vide fullmakter til å stanse dem.

* Det er ifølge UD 96 nordmenn i Russland nå. UD fraråder reiser til landet og ber norske borgere om å holde seg i ro og følge instrukser fra lokale myndigheter.

---

Fragmentering

Han understreker at russerne vil ha store problemer med å håndtere den ukrainske offensiven i Donbass, og samtidig holde Wagner-gruppen under kontroll.

– I tillegg vil de frykte ytterligere fragmentering og avskalling av lojaliteten innad i sin egen maktstruktur. Det kan være elementer innenfor de væpnende styrkene eller de hemmelige tjenestene som snur kappen etter vinden for selv å overleve. Og da er det veldig fristende å støtte opp under de kreftene som har mest fremgang. Slik er hele grunnvollene i det russiske statsapparatet nå rammet, sier Heier.

Dette er den største krisen som den russiske føderasjonen har opplevd siden den ble født ut av asken på den sovjetiske oppløsningen, første juledag i 1991.

—  Tormod Heier

– Det høres ut som en total krise for Russland selv?

– Dette er den største krisen som den russiske føderasjonen har opplevd siden den ble født ut av asken på den sovjetiske oppløsningen, første juledag i 1991, sier Tormod Heier.

– Hva har det å si for resten av verden, og ikke minst frykten for atomvåpen?

– Problemet til Kina, USA og alle NATO-landene er at Russland, som verdens største land, har like mange atomvåpen som alle andre land i verden til sammen. Når dette landet nå begynner å krakelere i sammenføyningene så er det naturlig at landene rundt blir bekymret, sier Tormod Heier.Mer fra Dagsavisen