Verden

Amerikanske forskere: Værfenomenet El Niño har oppstått

Værfenomenet El Niño har oppstått, melder forskere i den amerikanske etaten NOAA. Konsekvensen kan bli mer ekstremvær en rekke steder i verden.

I flere måneder har forskere spådd at en ny El Niño kunne være under oppseiling. Torsdag fastslo National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at værfenomenet har inntruffet.

– Avhengig av styrken kan El Niño få en rekke effekter, som økt risiko for kraftig regn og tørke visse steder rundt om i verden, sa NOAA-forsker Michelle L’Heureux.

I tillegg kan temperaturrekorder bli slått. El Niño pleier å gi den globale temperaturen et midlertidig løft.

– Klimaendring kan forverre eller dempe visse påvirkninger knyttet til El Niño. For eksempel kan El Niño føre til nye temperaturrekorder, spesielt i områder der man allerede har høyere temperaturer enn gjennomsnittet, sier L’Heureux.

Værfenomenet medfører varmere overflatetemperaturer enn ellers i den sentrale og østlige delen av Stillehavet nær ekvator. Forrige gang El Niño inntraff, var i 2018–2019. Dette værmønsteret gjentar seg hvert andre til sjuende år i gjennomsnitt.

Kan bli kraftig

Tidligere denne uken advarte Australia om at El Niño kan føre til varmere og tørrere vær i deler av et land som fra før er sårbart overfor skogbranner. I Japan fikk utviklingen av El Niño delvis skylden for landets varmeste registrerte vår i år noensinne.

Fenomenets påvirkning på USA ventes å bli svak gjennom sommeren, men prognosene tilsier at El Niños effekt blir kraftigere fra senhøsten, gjennom vinteren og våren neste år, ifølge NOAA.

Innen vinteren anslår NOAA at sjansen vil være 84 prosent for at man får en «større enn moderat» El Niño-utvikling, og en sjanse på 56 prosent for at El Niño blir kraftig.

NOAA tok høyde for utviklingen av El Niño i orkanprognosen som ble lagt fram i forrige måned. El Niño kan legge en dempende effekt på orkanaktiviteten i Atlanterhavet, men styrke orkanaktiviteten i den sentrale og østlige delen av Stillehavet, ifølge NOAA.

Motstykker

De amerikanske forskernes kunngjøring om at El Niño nå har oppstått, kommer tre måneder etter at værfenomenet La Niña ble offisielt erklært avsluttet.

Da hadde La Niña preget været i Stillehavet og resten av verden i tre år, noe som blir sett på som uvanlig lenge. I denne perioden har temperaturene i Stillehavet, og verden sett under ett, vært lavere enn de ellers ville vært.

Tross denne dempende effekten har varmerekorder falt som fluer i en rekke land de siste årene. La Niña har ikke klart å veie opp for den gradvise globale oppvarmingen.

Disse begrepene – spansk for «jentungen» og «guttungen» – brukes om to ulike tilstander for værsystemene i Stillehavet.

Kan gi varmerekorder

Ringvirkningene brer seg herfra nærmest over hele kloden. El Niño kjennetegnes av høyere overflatetemperatur i Stillehavet, men også av høyere global snittemperatur.

En kraftig El Niño betyr at oppvarmingen av kloden får en «boost» både i år og neste år.

– 2024 blir trolig det varmeste året globalt som noen gang er registrert, sa Josef Ludescher ved klimaforskningsinstituttet PIK i Potsdam i Tyskland til CNN tidligere i år.

Adam Scaife ved Met Office i Storbritannia anslo da at den globale oppvarmingen midlertidig kan passere grensen på 1,5 grader.

---

Fakta om El Niño

* Værfenomen som oppstår naturlig med 2–7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt.

* Siden fenomenet oftest når sitt høydepunkt ved juletider, har fiskerne i Sør-Amerika i århundrer kalt det for «El Niño» – «guttungen» på spansk, en henvisning til Jesusbarnet.

* Det motsatte fenomenet, at deler av Stillehavet blir uvanlig kaldt, har i nyere tid fått navnet «La Niña», «jentungen».

* Fører ofte til mer nedbør i Sør-Amerika, men tørke i Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.

* Kraftige El Niño-er kan også midlertidig øke temperaturen på jorda.

* I 2016 ble det satt global temperaturrekord som følge av en kraftig El Niño kombinert med menneskeskapt global oppvarming.

* Torsdag meldte forskere i den amerikanske etaten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) at en ny El Niño har oppstått.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: