Verden

Advarer mot Kina: – Samarbeider tettere og tettere med Russland

Jo mer Putin lykkes i Ukraina, jo større er sjansen for at Kina vil bruke militær makt for å oppnå sine mål, advarer Jens Stoltenberg.

– Kina er et regime som ikke deler våre verdier. De truer naboer. De boikotter land som ikke gjør som de sier. Ikke minst er Kina et land som samarbeider tettere og tettere med Russland. Det betyr at Kinas økende økonomiske, politiske og militære makt har betydning for Nato og nesten alt det Nato gjør, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

I forkant av Natos utenriksministermøte i Oslo holdt Stoltenberg et innlegg på et seminar i regi av Den norske Atlanterhavskomité tirsdag ettermiddag.

Der advarte han blant annet mot et stadig mer aggressivt og uforutsigbart Kina. Han mener det Kina foretar seg i Asia får store konsekvenser også for Nato-landene.

Europas sikkerhet

Han mener Kinas atferd får konsekvenser for nesten alt Nato gjør.

– Enten det er kollektivt forsvar og forsvarsinvesteringer, eller det er sikring av vår infrastruktur som 5G-nettverk, havner og annen infrastruktur, eller det er teknologi og sørge for at holder det teknologiske forspranget Nato og vesten alltid har hatt ved å satse mere på å samarbeide om å få til teknologisk utvikling, sa Stoltenberg, og la til:

– Ikke minst handler det om det Nato nå gjør ved å jobbe med våre partnere i Stillehavsregionen, New Zealand, Australia, Japan og Sør-Korea. De ser, som vi ser, at sikkerhet er ikke regional. Sikkerhet er global. Det som skjer i Asia påvirker vår sikkerhet, og det som skjer i Europa påvirker deres sikkerhet.

Han advarte også mot at utfallet av Russlands invasjon av Ukraina vil kunne få store konsekvenser for hva Kina vil foreta seg militært i framtiden.

– Jo mer Putin lykkes i Ukraina, jo mer tilbøyelige vil de være for å bruke militær makt for å nå sine mål. Jo mindre han lykkes jo mindre tilbøyelige vil de være for å bruke militær makt. Det henger sammen. Den sikkerhetsutfordringen må Nato også ta på alvor, sa generalsekretæren.

Sverige

Situasjonen i Ukraina var naturlig nok også et hovedtema under talen.

Stoltenberg sa også at han var trygg på at Sverige kom til å bli fullverdig Nato-medlem innen kort tid.

– Jeg er helt trygg på at Sverige også vil bli fullverdig medlem. Ikke minst fordi alle Nato-land på møtet i Madrid inviterte både Sverige og Finland til å bli medlemmer, sa han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: