Verden

Enighet om gjeldstaket i USA – nå venter en kronglete vei gjennom Kongressen

Selv om flertallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, vil ha Republikanerne med på en avtale om gjeldstaket, er ikke alle partifellene hans fornøyde.

– Vi kommer til å prøve, skriver Chip Roy på Twitter som svar på et spørsmål fra en følger om republikanerne kommer til å stanse avtalen fra å bli vedtatt i Kongressen.

Roy representerer Texas i Representantenes hus, underhuset av den amerikanske kongressen. Det er også der prinsippavtalen som ble inngått mellom Republikanerne og Det hvite hus natt til søndag norsk tid, starter sin kronglete vei for å bli vedtatt.

Også kongressveteran og senator Lindsey Graham er kritisk til forslaget, som han frykter vil svekke USAs forsvar og støtten til Ukraina.

– Jeg har ikke tenkt å misligholde gjeld, men jeg vil ikke støtte en avtale som reduserer størrelsen på marinen og hindrer teknologi og våpenhjelp til Ukraina, skriver han på Twitter.

Dan Bishop fra California kommer med krass kritikk av partifelle McCarthy.

– Full kapitulasjon pågår. Og det fra siden som holder kortene.

Skråsikker McCarthy og Biden

Flertallsleder Kevin McCarthy har, til tross for ulmingen i egne rekker, fremgangsplanen klar.

– Avtaleteksten vil ferdigstilles og bli lagt fram søndag, og planen er at den skal stemmes over i Representantenes hus onsdag, sa McCarthy kort tid etter at partene kom til enighet.

Søndag hevder han at 95 prosent av republikanerne kommer til å stemme for avtalen. Også president Joe Biden sier han er trygg på enigheten om gjeldstaket, og at han dermed kan skrive under på loven så den trer i kraft.

Men veien gjennom Kongressen er lang – og tiden knapp. Det amerikanske finansdepartementet har advart om at USA ikke vil være i stand til å betale regningene sine fra og med 5. juni.

Nøkkeløyeblikk

Så fort lovforslaget er ferdigstilt, vil medlemmene av Kongressen få 72 timer på å lese det. Deretter vil Republikanerne og Demokratene i begge kamre holde møter for å lodde stemningen innad i partiet.

Dette er et nøkkeløyeblikk, ettersom partipiskene da skal telle opp tilhengere og motstandere. McCarthy må da, etter å ha sett opptellingen, vurdere om det er vits å legge fram forslaget. Han kan enten sende forslaget tilbake til tegnebrettet eller ta sjansen på å få det vedtatt i Representantens hus.

Republikanerne kontrollerer huset med 222 representanter mot Demokratenes 213, så Demokratene trenger støtte fra liberale republikanere for å få gjennom forlaget. For å få et vedtak trengs 218 stemmer.

Flere nødgrep

Hvis arbeidet møter på problemer, kan Kongressen ta i bruk et nødgrep og vedta en økning av gjeldstaket uten noen budsjettavskrivninger.

Demokratene i Representantenes hus har vært åpen for en slik løsning, men trenger at flere republikanere slutter seg til dem for å gi flertall.

Biden kan også ta i bruk den hittil uprøvde manøveren med å påberope seg retten til å bruke grunnlovens paragraf 14. Den gir presidenten rett til å overkjøre Kongressen og ta opp nye lån dersom USA er i fare for å misligholde statsgjelden.

Et slikt grep vil trolig bli anket umiddelbart i domstolene, ifølge eksperter.

Debatt om debatten

Skulle forslaget bli vedtatt i Representantens hus, venter en ny runde i Senatet, der demokratene har flertall med 51–49.

For å bli vedtatt her, trenger forslaget minst ni stemmer fra Republikanerne. Årsaken er kammerets såkalte «filibuster»-regel, som krever at 60 av de 100 medlemmene stemmer for et lovforslag. Samtidig er det knyttet spenning til om konservative demokrater, som Joe Manchin, og uavhengige Kyrsten Sinema vil si ja til forslaget.

I tillegg kan senatorer trenere prosessen gjennom såkalt filibustertaktikk, med 30 timers debatt om hvorvidt de skal begynne debatten og ytterligere 30 timers debatt om selve lovforslaget.

Mens behandlingen av forslaget ventes å ta én til to dager i Representantens hus, kan prosessen dermed ta oppimot en uke i Senatet.

23 oljefond

Ifølge Biden er avtalen om gjeldstaket avgjørende for å hindre at USA går bankerott.

For å redusere offentlige utgifter, som republikanerne har insistert på, inneholder pakken ifølge AP en toårig budsjettavtale som vil holde utgiftene fast for 2024 og pålegge begrensninger for 2025. I gjengjeld har demokratene fått gjennomslag for å heve gjeldsgrensen i to år, til etter neste valg.

Det nåværende gjeldstaket er på 31.400 milliarder dollar, omtrent 336.435 milliarder kroner etter dagens kurs. Det tilsvarer nærmere 23 norske oljefond.

Nyeste fra Dagsavisen.no: