Verden

Disse politikerne stoler russere mest på

Ingen over, ingen ved siden: Vladimir Putin er lederen russere stoler desidert mest på. Men hvem kommer bak? Det svarer en ny russisk undersøkelse på.

Det uavhengige russiske meningsmålingsinstituttet Levada har spurt russere hvordan de synes det går med Russland nå om dagen, og hva de synes om politikerne og myndighetene.

Andelen som synes landet går i riktig retning, er høy, og økende. I den siste målingen, som er tatt opp i slutten av februar, sier 68 prosent at ting går i riktig retning i landet – litt mer enn i januar, da 66 prosent sa det samme. Økningen i tilfredshet har pågått i flere måneder, ifølge Levada. Bare 21 prosent synes at landet går i feil retning – færre enn i januar, da 24 prosent sa det samme.

Går oppover for Putin

Også tilbakemeldingen til nasjonalforsamlingen og regjeringen er konsekvent god fra russere: 69 prosent av de spurte synes regjeringen gjør en god jobb, og denne andelen har økt jevnt og trutt siden oktober i fjor. I september var den nede på 63 prosent.

September var måneden da president Vladimir Putin kunngjorde «delvis mobilisering», med innkalling av 300.000 soldater. Det skapte uro hos mange russere, og mange tusen flyktet fra landet for å unnslippe å bli innkalt.

For president Vladimir Putin personlig går det også oppover: Hele 83 prosent av russerne som er spurt, synes nå han gjør en god jobb. Det er det høyeste tallet på over et halvt år, siden august i fjor, og ligger nå på nivå med de første månedene etter invasjonen av Ukraina.

Som Dagsavisen tidligere har omtalt, har Putin hatt langt større oppslutning gjennom det siste året, etter invasjonen av Ukraina, enn han hadde under koronapandemien. Bunnoteringen hans var i april og mai 2020, da koronapandemien nylig var brutt ut og det var nedstengning, økende smitte og uvisshet blant folk. Da lå oppslutningen nede på 59 prosent.

Putin har hatt makten i Russland siden 1999 - stort sett som president, men noen år som statsminister. I sine beste perioder på popularitetsmålingene de siste to tiårene har Putin ligget på over 80 prosent. Det gjør han altså også nå.

Flere russere enn før synes også nå at krigen i Ukraina går bra. 63 prosent synes dette nå, mens 54 prosent mente det i november.

Stoler mest på disse

President Putin er også den flest oppgir at de stoler på blant russiske politikere. 43 prosent sier de stoler på Putin. De spurte ble bedt om selv å nevne navnene på politikere de stoler på.

Men hvem andre stoler russere på? Bak Putin med sine 43 prosent kom følgende russiske politikere:

  • Statsminister Mikhail Misjustin: 17 prosent
Statsminister Mikhail Misjustin.
  • Utenriksminister Sergej Lavrov: 15 prosent
Utenriksminister Sergej Lavrov.
  • Forsvarsminister Sergej Sjojgu: 12 prosent
Forsvarsminister Sergej Sjojgu.
  • De andre som nevnes er nede på 2–5 prosent.

Undersøkelsen ble foretatt gjennom personlige intervjuer med litt over 1.600 personer både i byer og i distriktene, i perioden 21.–28. februar. Det var altså før de siste dagers besøk av Kinas president Xi Jinping, som analytikere antar vil styrke inntrykket av Putin på hjemmebane.

Levada-senteret blir av russiske myndigheter ansett som utenlandsk agent, og instituttet sier seg uavhengig av den russiske staten. Levada har gjort jevnlige målinger gjennom hele det siste året. Selv om disse undersøkelsene foretas med garanti om anonymitet, har senterets leder, Denis Volkov, tidligere understreket at slike målinger først og fremst viser hva folk ønsker å dele av sine meninger.


Nyeste fra Dagsavisen.no: