Verden

Senatet i Frankrike stemmer for pensjonsreform

Senatet i Frankrike stemte torsdag for å heve pensjonsalderen fra 62 til 64 år, til tross for flere uker med protester og streiker.

Med 201 mot 115 stemmer besluttet Senatet å si ja til reformen som er en sentral del av president Emmanuel Macrons politiske agenda.

Reformen må imidlertid også vedtas av det franske underhuset, der det er større motstand mot den.

Macron sier at reformen er helt nødvendig for at pensjonssystemet skal være bærekraftig i framtiden.

Men fagbevegelsen er imot reformen, og arbeidere blant annet i oljeraffinerier, skoler og flyplasser har de siste ukene streiket mot den over hele Frankrike.

Nyeste fra Dagsavisen.no: