Verden

Det kan bli slutt på tequila-shots, tror forskere

Skiftende vær og dårlige forhold for langsnutede flaggermus truer den populære drikken tequila.

Agave, som er hovedingrediensen i tequila, utvinnes fra en plante som trives i høye temperaturer med svært lite vann.

Livssyklusen til agave er derimot for skjør til å overleve de store væromslagene klimakrisen skaper, fra ekstrem tørke til flom, sier Omanjana Goswami til CNN.

Hun er mat- og klimaforsker i Union of Concerned Scientists, en ideell organisasjon som jobber med miljø- og sikkerhetsspørsmål. I fjor kom en FN-rapport som ropte varsko om hvordan matproduksjonen vil påvirkes i fremtiden.

– Klimaeffektene er ikke lineære. Det betyr at gradvis høyere temperaturer fortsatt vil svinge. Ekstremvær i kombinasjon med uforutsigbarhet gjør at det er vanskelig å forutse hvordan det vil gå i fremtiden, sier hun.

En annen utsatt faktor er pollineringen av planten. Klimaendringer og jordbruk truer pollinerende insekter, men også fugler og flaggermus er viktige for plantene.

I tilfellet med agave, er den langsnutede flaggermusen essensiell, skriver CNN.

– Du ville ikke hatt tequila om det ikke var for flaggermus. De er de eneste som bestøver agaveplanten som lager tequila, sier Ron Magill, kommunikasjonsdirektør og dyrelivsekspert ved Zoo Miami.

Det er forøvrig hundrevis av agave-arter, men bare blå agave brukes til å lage tequila.

Mer fra Dagsavisen