Verden

FNs visegeneralsekretær med klar beskjed til Taliban

FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed har besøkt Taliban-ledere og ga klar beskjed om hva verdenssamfunnet mener om behandlingen av kvinner i Afghanistan.

Taliban kom til makten i august 2021 og har de siste månedene kraftig innskrenket kvinners rettigheter i landet. Kvinner nektes blant annet å ta høyere utdannelse, og det er med få unntak også innført forbud mot kvinnelige hjelpearbeidere.

– Mitt budskap var helt klart: Selv om vi anerkjenner de viktige unntakene som er varslet, gir disse restriksjonene afghanske kvinner og jenter en fremtid der de begrenses til sine egne hjem. Rettighetene deres krenkes og lokalsamfunnene fratas tjenestene deres, sier Mohammed i en uttalelse etter besøket hos Taliban-ledere i Kabul og Kandahar.

Nyeste fra Dagsavisen.no: