Verden

Stor test av firedagersuka – dette ble resultatet

Frister det å jobbe firedagersuker, men uten å gå ned i lønn? Nettopp det har et nytt prøveprosjekt testet ut, og resultatet er klart positivt.

I løpet av 2022 deltok 33 selskaper i seks land i et prøveprosjekt for å se hvordan en arbeidsuke på fire dager, eller 32 timer, ville slå ut for de ansatte. Resultatet pekte klart i en retning, skriver Business Insider.

Selskapene som deltok i forsøket meldte tilbake om økt inntjening, bedre helse og velvære blant de ansatte, i tillegg til positiv miljøpåvirkning.

Forsøket, som varte i seks måneder og startet i februar, ble organisert av 4 Day Week Global. Målet var å se om ansatte kunne være like produktive 80 prosent av tida, men til samme lønn. Etter at resultatene ble klare, har ytterligere 100 britiske selskaper sagt at de enten vurderer eller allerede har innført dette.

Forkjempere av firedagersuka mener at dagens «vanlige» modell er en etterlevning av en tidligere økonomisk tid. De argumenterer med at kortere arbeidsuke kan få selskaper til å øke produktiviteten, skriver The Guardian. Selskaper melder tilbake om ansatte som får mer tid til å hente og levere barn, eller som kan bruke mer tid på andre interesser.

Minde tid brukt på å jobbe henger også sammen med reduserte klimautslipp, med mindre pendling og at bedrifter bruker mindre energi. Når folk har mindre fritid, er det lettere å kjøpe mat pakket i plast, eller kjøre til jobb heller enn å bruke kollektivtransport, sier Orla Kelly, en av forskerne involvert i forsøket. Firedagersuker hjelper også på velvære, tilfredshet og søvn for kvinner. Kvinner har ofte mer ansvar hjemme, og en ekstra fridag gjør det enklere for flere.

4 Day Week Global er en ideell organisasjon som jobber for firedagersuker. For å analysere resultatene av prøveprosjektet har de samarbeidet med forskere på Harvard Business School, Oxford University og University of Pennsylvania.

Først ut

It-selskapet Bolt er blant dem som har gått fra en vanlig femdagersuke, til firedagersuke. I første omgang skulle det testes i tre måneder, og suksessen var så åpenbar at det ble gjort permanent.

Det er likevel motstemmer. En kortere arbeidsuke kan bety flere arbeidsoppgaver som må løses de enkelte dagene, og på den måten føre til mer stress, ikke mindre, for de ansatte. Det kan også være utfordringer ved å opprettholde firedagersuka på tider der det skjer mye, som i ferier, eller i yrker med skiftarbeid.

På Island ble kortere arbeidsuker testet ut over flere år, og det har blitt omtalt som firedagersuker. Forsøket var en «enorm suksess» og førte til at svært mange jobbet mindre, ifølge en rapport fra 2021. Forsøkene ble gjennomført mellom 2015 og 2019 i regi av de lokale myndighetene i Reykjavik og den islandske regjeringen. I forsøkene gikk deltakerne ned fra 40 timer i uka til enten 36 eller 35 timer, uten å få redusert lønn, skrev NTB.

En rapport viste at produktiviteten og tjenesteytelsen forble på samme nivå eller bedret seg for brorparten av arbeidsplassene i forsøket. For arbeidstakerne ble det meldt om at velværet ble «dramatisk» forbedret. De ansatte sa at de følte seg mindre stresset og utbrent. Helsa og balansen mellom arbeid og fritid ble også bedre.

Flere land har gjort ulike forsøk på å se hvordan kortere arbeidsuker, uten å gå ned i lønn, treffer de ansatte.

Flere erfaringer

Firedagersuker har også vært et tema i norsk arbeidsliv. Fagforbundets leder Mette Nord sa i 2018 at det kan være et virkemiddel for å få folk til å stå i jobben lenger.

– Temaer som sekstimersdagen og en arbeidsuke på fire dager må vi ta innover oss for å holde arbeidsstyrken oppe, få folk til å stå lenger i jobb og gi flere tilgang til arbeidsmarkedet, sa hun til Agendamagasin.

Euronews har laget en oversikt over status for firedagersuker andre steder. Der nevnes blant andre:

  • Belgia: Ansatte er sikret retten til å gjennomføre en fullverdig arbeidsuke på fire dager, ikke fem, uten å gå ned i lønn. Men det betyr ikke at de jobber mindre. Arbeidstida blir fordelt over fire dager. Statsminister Alexander de Croo håper det vil bidra til å gjøre landets arbeidsmarked mer fleksibelt og gjøre det enklere for folk å kombinere karriere og familieliv. Muligheten for en kortere arbeidsuke treffer imidlertid ikke alle. Enkelte ansatte vil måtte jobbe lange dager, mens folk som jobber turnus ikke nødvendigvis har samme fleksibilitet.
  • Skottland og Wales: I Skottland vil myndighetene starte et forsøk med firedagersuker i 2023, og det samme vurderes i Wales. I Skottland skal arbeidstakernes arbeidstid reduseres med 20 prosent, uten at det går på bekostning av lønn.
  • Spania: I desember lanserte landet et pilotprosjekt for firedagersuker. Her skal små og mellomstore bedrifter få hjelp til å kutte arbeidsuka med minst en halv dag, uten å redusere lønninger. Prosjektet er en test for å se om det vil øke produktiviteten, og bedrifter kan få støtte fra myndighetene.
  • Japan: Større selskaper i Japan har testet ut firedagersuka. Japans regjering kunngjorde i 2021 et mål om å bedre balansen mellom arbeid og fritid i landet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: