Verden

FN: Kvinners rettigheter er under angrep

FNs menneskerettighetssjef Volker Türk sier han er forferdet over det han kaller systematiske forsøk på å frata kvinner rettighetene deres.

Det skjer blant annet i Afghanistan, i Iran og gjennom en voldsom økning av kvinnefiendtlighet på nettet, sier Türk i et intervju med AFP.

– Afghanistan er det verste eksemplet. Å undertrykke kvinner på den måten de gjør er helt uten sidestykke, sier han.

Türk kaller det dypt bekymringsfullt at det later til å skje en opptrapping i arbeidet med å fjerne kvinners rettigheter.

– Jeg er veldig bekymret for tilbakeslagene. Vi ser at det skjer på ulike måter og på lumske vis, fortsetter han.

Mens kvinnehat og forsøk på å motvirke likestilling i seg selv ikke er noe nytt, sier Türk at det nå skjer på en mer systematisk og organisert måte.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: