Verden

«Guds rottweiler», pave Benedikt er død

Pave Benedikt XVI bar tilnavnet Guds rottweiler og så ikke noe behov for reformer i Den katolske kirke. Nyttårsaften døde han, 95 år gammel.

Tidligere pave Benedikt er død, opplyser Vatikanet

Benedikt ble i 2013 den første paven på rundt 600 år til å gå av fra stillingen. Han har siden bodd i Vatikanet og vært ved svært dårlig helse.

Han ble etterfulgt av pave Frans.

Vokste opp strengt katolsk

Joseph Ratzinger ble født i Bayern i Tyskland i 1927 og vokste opp i en strengt katolsk familie. Faren var politimann og hadde bare forakt til overs for nazistene, et syn sønnen delte.

Bare 16 år gammel ble Ratzinger likevel innkalt til krigstjeneste i 1943, men ble aldri sendt til fronten. Da krigen to år senere gikk mot slutten, gikk avdelingen hans i oppløsning. Han ble tatt som krigsfange av amerikanske soldater, men satt fri noen måneder senere.

I 1946 begynte både Joseph og broren Georg på teologistudier i Freising, senere i München.

I 1951 ble begge ordinert til prest, men Joseph fortsatt studiene i Roma. Det resulterte i en doktorgrad og senere professorstilling, først i Freising, deretter i Bonn og Münster.

Fra liberal til konservativ

Joseph Ratzinger ble lenge sett på som en liberal teolog, men studentprotestene mot slutten av 1960-tallet skulle forandre ham dramatisk.

– I disse årene lærte jeg at all diskusjon må opphøre dersom den ikke skal slå over i løgn, sa han mange år senere.

Ratzinger ble «en troens vokter» og sterk motstander av forsøk på å åpne opp Den katolske kirke. Han markerte seg også som en glødende antikommunist, og i 1969 ble han ansatt ved det mer konservative universitetet i Regensburg. Der grunnla han også det teologiske tidsskriftet Communio.

Ung kardinal

I 1977 utnevnte daværende pave Paul VI Ratzinger til erkebiskop av München og Freising, og han ble også utnevnt til kardinal i en alder av bare 50 år.

To år senere ble Ratzinger kalt til Roma og utnevnt til prefekt for Kongregasjonen for troslæren, tidligere kjent som inkvisisjonen. Han fikk etter hvert også flere andre sentrale posisjoner i Vatikanet

Da pave Johannes Paul II døde i 2005, ble den da 78 år gamle Ratzinger utpekt til etterfølger og ble pave Benedikt XVI.

Ingen reformer

Et av den nye pavens favoritt-skriftsteder i Bibelen var Romerbrevet 12.2.

– La dere ikke prege av den nåværende verden, lyder dette, og ble på mange måter betegnende for pave Benedikts år som overhode for verdens katolikker.

Benedikt markerte fra første dag at han var opptatt av å bevare katolisismens rene lære, og han nektet å bevege seg en millimeter i stridsspørsmål som abort, prevensjon, homofili og påbudet om sølibat for prester.

Eksorsisme

Den nye paven opprettet også eksorsisme-grupper for å bekjempe satanisme, og katolske prester ble pålagt å drive demonutdrivelse.

Benedikt hadde langt fra det samme medietekket og de samme diplomatiske evnene som forgjengeren Johannes Paul, og han vakte gang på gang oppsikt med sine umusikalske og krasse uttalelser.

Utdeling av kondomer ville ifølge Benedikt forverre aidsepidemien, og han langet også ut mot miljøbevegelsens «dogmer» og fastholdt at mennesker må komme foran dyr og natur.

I 2006 hisset han på seg mange muslimer ved å gjengi et sitat som hevdet at profeten Muhamed brakte ondskap og inhumanitet til verden. Han beklaget senere uttalelsen, men tok ikke avstand fra påstanden.

Abdiserte

Etter sju år som pave valgte Benedikt i 2013 å abdisere som følge av sviktende helse, noe ingen pave før ham hadde gjort på 600 år. Etterfølgeren ble den langt mer liberale argentineren Jorge Mario Bergoglio, i dag kjent som pave Frans.

Benedikt ble boende i Vatikanet til sin død og viste seg sjelden offentlig. En kritisk rapport som anklaget ham for å ha dekket over overgrep begått av prester i tiden da han var erkebiskop i München, fikk ham imidlertid til å be om tilgivelse tidligere i år.

– Overfor ofrene kan jeg bare uttrykke min dype skam og sorg og be innstendig om tilgivelse, het det i et brev ført i pennen av Benedikts medhjelpere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: