Verden

FN-topp håper på mer respekt og mindre hat på nettet i 2023

FNs menneskerettssjef Volker Türk håper at 2023 blir året der folk viser mer omtenksomhet i sosiale medier, slik at hatet og feilinformasjonen minsker.

– Mitt håp for neste år er at vi lever våre liv, individuelt og kollektivt, på en måte der vi behandler hverandre med godhet, empati og samhold, sier Türk i en uttalelse dagen før nyttårsaften.

Han maner også folk til å være uenige på en respektfull måte:

– Når det gjelder måten vi oppfører oss på nettet, håper jeg at vi kan føle oss frie til å uttrykke oss selv i visshet om at vi er beskyttet mot hat og feilinformasjon. At vi er omtenksomme når vi deler våre meninger, og tenker på mennesket på den andre siden av skjermen, sier han.

Oppfordring til Musk

Türk – som overtok som FNs høykommissær for menneskerettigheter i oktober i år – går også hardt ut mot det han mener en devaluerende identitetspolitikk, der folk blir stemplet og satt i bås på bakgrunn av gruppetilhørighet.

– Jeg håper vi kan være uenige med respekt og omfavne mangfold. Det finnes ingen plass for å umenneskeliggjøre den andre ved å bruke reduserende merkelapper eller identitetspolitikk, sier Türk.

Türk – som kommer fra Østerrike og har jobbet i FN-systemet i mange år – har også tidligere advart mot spredning av hatretorikk på nettet. Ett av hans første utspill som FNs menneskerettssjef var en oppfordring til Twitters nye eier Elon Musk om å gjøre respekten for menneskerettighetene til en sentral ledetråd på den sosiale plattformen.

Tirsdag denne uken ba han Taliban om umiddelbart å fjerne arbeidsforbudet for kvinner i ikke-statlige organisasjoner, samtidig som han fordømte en politikk som fører til at halvparten av Afghanistans befolkning blir sosialt og økonomisk utestengt.

– Reager mot urett

– I 2023 må vi sikre at kvinners rettigheter blir respektert hjemme og i offentligheten, at kvinner og jenter er fullt ut likestilt og slipper diskriminering, sier Türk, som også slår et slag for miljøkampen.

– For å sikre rettighetene til dagens og framtidens generasjoner, la oss behandle planeten vår med den godheten og den ydmykheten den fortjener, sier han.

Til slutt ber han folk reagere når det blir begått urett mot andre.

– Når vi neste år nærmer oss 75-årsdagen for FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, la oss strebe etter å gjøre verden mer verdig, en verden der alles rettigheter blir respektert, sier han.

Nyeste fra Dagsavisen.no: