Verden

Ekstrem fattigdom øker i Latin-Amerika

Ekstrem fattigdom vil trolig vil ramme 82 millioner mennesker i Latin-Amerika i 2022, ifølge FN. Årsaken er høy inflasjon og ettervirkningene av pandemien.

– Det har ikke vært mulig å reversere virkningene av pandemien når det gjelder fattigdom og ekstrem fattigdom, sier leder Jose Manuel Salazar-Xirinachs i FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia (ECLAC).

Torsdag publiserte de sin fattigdomsrapport for Latin-Amerika. Der kommer det fram at 13,1 prosent av regionens befolkning i 2022 lever i ekstrem fattigdom. I 2021 var andelen 12,9 prosent.

En nedgang i den økonomiske veksten, et vanskelig arbeidsmarked og økende inflasjon pekes på som årsaken til at så mange latinamerikanere nå sliter. I tillegg kommer de økonomiske konsekvensene av pandemien.

FN-organet fremhevet også de alvorlige konsekvensene pandemien hadde for utdanning i Latin-Amerika og Karibia. Skolene i regionen var i gjennomsnitt stengt i 70 uker som følge av koronautbruddet, sammenlignet med 41 uker andre steder i verden.

Antallet unge mennesker i alderen 18–24 år som ikke studerer eller jobber, steg dessuten fra 22,3 prosent til 28,7 prosent i 2020.

Siden pandemien har 12 millioner flere latinamerikanere blitt drevet ut i ekstrem fattigdom, ifølge rapporten.