Verden

Han skal etterforske Trump - hva betyr det?

Han kaster seg ut i en politisk storm: Jack Smith har fått jobben som spesialetterforsker på sakene rundt Donald Trump. Hvem er han, og hva betyr dette?

Jack Smith er et navn som kommer til å gå igjen i overskrifter i månedene framover, når han nå går i gang med oppgaven å lede etterforskning knyttet til ekspresident Donald Trump.

Donald Trump stiller igjen som presidentkandidat, men har to granskninger hengende over seg.

Hva har skjedd?

USAs justisminister Merrick Garland utnevnte 18. november Jack Smith som spesialetterforsker som skal ta over justisdepartementets etterforskning av to store saker knyttet til Donald Trump; hans rolle i hendelsene i forbindelse med stormingen av Kongressen 6. januar 2021 like etter valget i 2020, og overføringen av hemmeligstemplede dokumenter fra Det hvite hus til Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida. Smith skal etter hvert konkludere på om det skal tas ut tiltale mot Trump. Han skal se på følgende: Hva var Trumps rolle i forsøkene på å endre valget fra 2020, og var det kriminelt? Og brøt han loven da han tok hundrevis av dokumenter med seg fra Det hvite hus til hjemmet sitt i Florida?

Hvorfor ble denne rollen opprettet?

– Justisdepartementet har i lang tid erfart at i etterforskningen av enkelte ekstraordinære saker, er det i offentlighetens interesse å utnevne en spesialetterforsker som uavhengig kan lede en etterforskning og rettsforfølgelse, sa justisminister Garland i kunngjøringen.

Etterforskningen har ligget under justisdepartementet, og ministeren vil forsøke å unngå anklager om dobbeltroller og politisk motivasjon i den videre granskningen – siden Trump søker å stille som kandidat til presidentvalget i 2024, og at president Joe Biden også kan komme til å gjøre det.

– På grunnlag av den siste utviklingen, blant annet at den tidligere presidentens kunngjøring om at han er presidentkandidat for neste valg, og den sittende presidenten kunngjøring om at han også har en intensjon om det, har jeg konkludert om at det er i offentlighetens interesse å utnevne en spesialetterforsker, sa Garland.

Justisdepartementet har en klar interessekonflikt i sakene rundt Trump, uansett om de er reelle eller bare oppfattes sånn, sier Claire Finkelstein, jussprofessor ved Universitetet i Pennsylvania, til The New York Times.

– Garland skal ikke stille som presidentkandidat, men hans direkte sjef kan komme til å gjøre det. Det ville være vanskelig å sørge for å forsikre folk om at Justisdepartementet utførte Trump-etterforskningen uavhengig, sier hun.

USAs justisminister Merrick Garland, da han fredag utnevnte Jack Smith som spesialetterforsker rundt sakene rundt Trump.

Hvem er Jack Smith?

– Gjennom sin karriere har Jack Smith bygget seg et renommé som en upartisk og målrettet etterforsker, sa Garland.

Jack Smith har tidligere vært fungerende leder for den føderale påtalemyndigheten i Nashville. Fra 2008 til 2010 jobbet han ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag, der han hadde ansvaret for saker mot regjeringsmedlemmer og militsmedlemmer som var anklaget for krigsforbrytelser, og forbrytelser mot menneskeheten. Siden 2018 har han vært sjefanklager ved en spesialdomstol i Haag i Nederland med ansvar for saker mot personer som anklages for krigsforbrytelser i Kosovo. Han vil nå vende tilbake til USA umiddelbart.

Er rollen uavhengig?

Justisministerens mål er at jobben skal gjøre mest mulig uavhengig. Justisdepartementet opplyser at Smith er registrert som en uavhengig amerikansk velger. Det vil si at han verken er registrert som tilhenger av Demokratene eller av Republikanerne.

Men spesialetterforskeren vil rapportere til justisministeren, og dersom Smith konkluderer med at det er nok bevis til å ta ut tiltale mot Trump, er det justisministeren som vil måtte signere på det. Men dersom Smith kommer til noe som justisministeren vil overprøve, vil det bli fortalt til Kongressen.

Trump var raskt ute med å kritisere utnevnelsen av Smith, og kaller den politisk motivert og urettferdig.

– Dette blir ingen rettferdig etterforskning. Dette forferdelige maktmisbruket er det siste i en lang rekke med heksejakter, sa Trump etter utnevnelsen.

– De vil gjøre fæle ting mot den største bevegelsen i vårt lands historie, men de vil særlig gjøre fæle ting mot meg, sa Trump.

Har ikke Trump også tidligere blitt gransket av en spesialetterforsker?

Jo, i den første halvdelen av hans presidentperiode ble han gransket av spesialetterforsker Robert Mueller, som undersøkte koblingene mellom hans presidentvalgkamp i 2016 og Russland. Muellers granskning kunne ikke fastslå at det hadde vært noe samarbeid mellom Russland og Trump, men at den russiske regjeringen oppfattet at den ville tjene på at Trump ble president, og arbeidet med det mål for øye. Granskingen fastslo også at kampanjen forventet at informasjonen som var stjålet og sluppet med russisk hjelp, ville tjene dem ved valget.

Hva vil skje nå?

Begge sakene kan ende med tiltale, dersom Smith kommer fram til at Trump har brutt loven. Granskningen rundt dokumentene på Mar-a-Lago er den som så langt har gått fortest fram, og en beslutning der vil trolig være lettere å komme fram til enn saken rundt 6. januar, ifølge eksperter. Men det er ikke sikkert at det faktisk vil tas ut tiltale i disse sakene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: