Verden

USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av Trumps skattemeldinger til Kongressen

USAs høyesterett gir grønt lys for utlevering av tidligere president Donald Trumps skattemeldinger til en komité i Kongressen.

Det skjer etter en juridisk dragkamp som har pågått i tre år.

Domstolen avviste uten kommentarer begjæringen fra Trump om en kjennelse som skulle hindre Finansdepartementet og skattemyndighetene IRS i å utlevere skattemeldingene, som gjelder for seks år.

De omstridte dokumentene omfatter skattemeldinger og informasjon om noe av ekspresidentens næringsvirksomhet. Under Trumps tid som president nektet departementet å frigi disse papirene.

Biden-administrasjonen sa med henvisning til føderale rettsregler at komiteen hadde rett til innsyn i enhver skattebetalers innsendte opplysninger, inkludert presidentens.

Nå skal dokumentene overleveres kontrollkomiteen i Representantenes hus, der demokratene har flertall. Republikanerne tar imidlertid over det flertallet på nyåret.

Nok et tap

Kjennelsen tirsdag er det andre tapet for Trump i høyesterett på to måneder.

I oktober bestemte domstolen seg for ikke å gripe inn i den juridiske dragkampen om FBIs beslaglegging av dokumenter fra Trumps bolig i Florida. Trump etterforskes for ulovlig håndtering av graderte dokumenter han tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus.

Tre lavere rettsinstanser har tidligere sagt seg enig i komiteens oppfatning om at den har vidtrekkende autoritet for å få innsyn i skattemeldinger. Påstander fra Trump og hans advokater om at komiteens begjæring var politisk motivert og den bare ville ha dokumentene for at de skulle offentliggjøres, ble ikke tatt til følge.

Trump er den første presidenten på 40 år som ikke har offentliggjort sine skattemeldinger.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts satte behandlingen av Trumps innvendinger på hold 1. november for å gå nøye gjennom argumentene som Trumps advokater hadde framsatt, samt dem fra administrasjonen og Representantenes hus.

Ingen dissens

Litt over tre uker senere opphevet så domstolen beslutningen om midlertidig frys uten at det ble opplyst om noen dissens. Dersom Trump hadde fått medhold i høyesterett, kunne han ha trenert saken til nyttår, da republikanerne overtar flertallet i Representantenes hus og høyst sannsynlig ville ha stanset komiteens begjæring om innsyn.

Under Trumps tid som president bestemte finansminister Steven Mnuchin å holde tilbake skattemeldingene med den begrunnelse at de ble begjært utlevert av Demokratene for politiske formål. Dette vedtaket ble så trukket for retten.

Da Joe Biden inntok Det hvite hus, fornyet komiteen sin begjæring om innsyn i perioden 2015 til 2020. Administrasjonen mente at begjæringen var relevant og at Finansdepartementet ikke hadde noe annet valg enn å innfri kravet.