Verden

Støre: Forsvaret skjerper beredskapen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier mandag at Forsvaret skjerper beredskapen fra og med tirsdag 1. november.

Støre sier at bakgrunnen er angrepskrigen Russland fører i Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen det har ført til i Europa.

– Vi står i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår. Det er ingen grunn til å vente at Russland vil involvere Norge direkte i krigføringen, men vi må være mer på vakt, og den økte spenningen gjør at vi er mer utsatt for både trusler, etterretning og påvirkning. Det gjør det nødvendig for alle Nato-land å være mer på vakt, også Norge, sa Støre på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Forsvaret skjerper årvåkenheten og kan målrette innsatsen mot det som er mest nødvendig nå, sa Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at beredskapshevingen som innføres tirsdag, ikke er et svar på en konkret militær trussel rettet direkte mot Norge og at det ikke har skjedd noe det siste døgnet eller dagene som gjør at man trapper opp dette akkurat nå.

– Vi gjør dette for å sikre Norge god beredskap og handlekraft i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi har opplevd på flere årtier, sa Støre på pressekonferansen mandag.

– Vår viktigste oppgave er å sikre Norge og alle som bor her. Vi gjør det som er nødvendig for å bevare tryggheten i landet vår, la han til.

– Tror ikke folk vil se store endringer

Statsministeren tror ikke folk vil oppleve store endringer i livene sine, som følge av økt beredskap.

– Jeg tror ikke folk i sitt vanlige liv vil se store endringer som følge av dette. Det handler om at vårt militære apparat, personell og hvordan de innretter virksomheten, svare Støre på et spørsmål fra TV 2, og fortsatte:

– Langs kysten og langs landanleggene ser vi nå Heimevernet i vakthold. Det er synlig i de områdene. Så kan det hende at man, i forbindelse med forflytninger og øvelser, vil se militære. Jeg mener det er bra at vi har et synlig militære på vakt for Norge. Men som sagt, jeg tror ikke dette blir et veldig synlige innslag i hverdagslivet.

Statsministeren påpekte at det nok er i nordområdene militæret vil være mest synlig.

– Forsvaret over i en ny fase

Det er oppgaver her og nå som skal prioriteres, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) om at Forsvaret nå skjerper beredskapen.

– Vi har besluttet å gå over i en ny fase i planverket til Forsvaret, sa Gram på regjeringens pressekonferanse om Ukraina mandag.

– Det er planlagt ytterligere tiltak som styrker beredskapen. De oppgaver som ivaretar beredskapen her og nå, vil prioriteres. Det er ikke alt som gjøres som synes, og det er ikke alt vi kan snakke åpent om, sier Gram.

– Forsvaret har god oversikt over situasjonen, og vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sier han.

Tiltakene som styrkes, vil være innen logistikk, kommunikasjon og sikring. Forsvarsministeren legger til at Forsvarets aktivitet vil justeres framover, både for å spisse aktiviteten mot de oppgavene som ivaretar beredskapen her og nå, og for å sikre Forsvarets utholdenhet.

– Vi må planlegge for at situasjonen bli langvarig. Forsvaret har god oversikt over situasjonen, og vi setter nå Forsvaret i stand til å stå i situasjonen over tid, sier Gram.

Forsvaret omprioriterer

Forsvaret omprioriterer deler av sine planlagte aktiviteter for å styrke beredskapen, den operative evnen og utholdenheten, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Kristoffersen sier at Forsvarets aller viktigste oppgave er å bevare vår fred og sikkerhet, og å hindre konflikt.

– For å løse denne oppgaven må vi tilpasse vår aktivitet etter situasjonen vi til enhver tid står i. Situasjonen vi står i nå, er preget av usikkerhet, sier Kristoffersen.

Han sier Forsvaret nå må bidra til at ingen ser seg tjent med å begrense vår egen handlefrihet eller true vår sikkerhet – og at de nå omprioriterer deler av planlagte aktiviteter for å styrke beredskap, operative evne og utholdenhet.

Tilpasser aktiviteten

Det blir økt aktivitet på noen felt, som for eksempel maritim overvåking. Forsvaret ivaretar sikkerheten i våre nærområder sammen med våre allierte. Allierte bidrar blant annet med patruljering i Nordsjøen.

Samtidig blir det mindre aktivitet på andre områder som ikke er direkte relevante for dagens utfordringer med sammensatte trusler.

– Vi kommer til å tilpasse aktiviteten etter den situasjonen vi til enhver tid står i, sier Kristoffersen.

Saken fortsetter under videoen

– Understreker alvoret

Lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide (H), sier følgende om beslutningen om å øke beredskapen fra Forsvarets side:

– Dette understreker alvoret i situasjonen som er skapt av Russlands brutale overfall på Ukraina. Høyre ga støtte til tiltakene for å skjerpe beredskapen da regjeringen orienterte den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i går kveld.

– Samtidig er det viktig å huske at planverket vi har, og som har blitt revidert og forsterket de siste årene, er ment å kunne håndtere den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå er i, sier Søreide.

Regjeringen styrket beredskapen allerede før krigen brøt ut og har siden styrket den en rekke ganger. Forsvaret har de siste ukene økt tilstedeværelse og patruljering rundt kritisk infrastruktur i Nordsjøen. Heimevernet vil fortsette å beskytte kritisk infrastruktur på land som bistand til politiet, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: