Verden

Finnene blir bedt om å forberede seg på strømbrudd

Det finske nettselskapet Fingrid har nok en gang bedt finnene forberede seg på en vinter med strømkutt ettersom importen fra Sverige kan gå ned.

Selskapet peker på at Finland vil kunne importere mindre strøm fra Sør-Sverige de neste månedene.

Det skyldes at vedlikeholdet av atomreaktoren Ringhals 4 ved Varberg kommer til å ta lenger tid enn tidligere antatt på grunn av mangel på reservedeler og spesialverktøy.

Vedlikeholdet skulle vært avsluttet innen slutten av november, men kommer nå til å vare til slutten av januar.

Også det svenske nettselskapet Svenska kraftnät har varslet at det er økt risiko for strømbrudd i den sørlige delen av Sverige.

Nyeste fra Dagsavisen.no: