Verden

FN: Full likestilling er flere hundre år unna

Å oppnå full likestilling i verden kommer til å ta nesten 300 år med dagens tempo, skriver FN i en ny rapport.

UN Women peker på at en rekke kriser har gjort forskjellene større.

– Med den nåværende utviklingstakten anslår rapporten at det vil ta opptil 286 år å tette gapet i juridisk beskyttelse og fjerne diskriminerende lover, uttalte organisasjonen da rapporten ble lagt fram onsdag.

Den mener at det vil gå noe raskere å få like mange kvinner som menn til å fylle maktposisjoner og lederstillinger – 140 år – og minst 40 år før det er like mange kvinner som menn i verdens nasjonalforsamlinger.

Det er langt fra FNs mål om full likestilling innen 2030.

Fattigdommen øker

Globale utfordringer, som covid-19-pandemien, voldelige konflikter, klimaendringer og en forverring i kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter fører til enda mer ulikhet mellom kjønnene, heter det i uttalelsen fra UN Women og FNs økonomiske og sosiale råd.

Før 2022 er over, kommer anslagsvis 383 millioner kvinner og jenter til å leve i ekstrem fattigdom, det vil si for mindre enn 1,90 dollar (19 kroner) per dag. Antall menn og gutter som må klare seg med så lite, er 368 millioner. Dette er en bekymringsfull tilbakegang når det gjelder kampen for å redusere ekstrem fattigdom, ifølge FN.

– Må snu trenden raskt

I slutten av 2021 var det 44 millioner fordrevne kvinner og jenter i verden – det høyeste antallet noensinne, Over 1,2 milliarder kvinner og jenter i fruktbar alder bodde dessuten i land med begrenset adgang til abort.

– Det er kritisk at vi tar et krafttak for å investere i kvinner og jenter for å ta tilbake og få opp farten i denne prosessen, sier UN Womens toppsjef Sima Bahous.

– Dataene viser ubestridelige tilbakeslag, livene deres er blitt verre av de globale krisene, når det gjelder inntekt, trygghet, utdanning og helse. Jo lenger tid vi bruker på å snu denne trenden, jo mer vil det koste oss alle, sier hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: