Verden

Huitfeldt ber Kina respektere menneskerettighetene

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier situasjonen i Kinas Xinjiang-provins er svært bekymringsfull og ber landet respektere menneskerettighetene.

FNs høykommissær for menneskerettigheter konkluderer i en fersk rapport med at behandlingen av den muslimske uigur-minoriteten i Kinas Xinjiang-provins kan være en forbrytelse mot menneskeheten.

– Vi har etterlyst rapporten fra FNs høykommissær for menneskerettigheter i lang tid og ønsker den velkommen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

– Rapporten er grundig og presenterer funn som er svært bekymringsfulle. Konklusjonen i rapporten er at det er begått alvorlige menneskerettighetsbrudd i Xinjiang mot uigurer og andre muslimske minoriteter, og at handlingene kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, konstaterer hun.

Norge lufter jevnlig sin bekymring over brudd på menneskerettighetene i Xinjiang-provinsen med kinesiske myndigheter, sier Huitfeldt.

– Vi oppfordrer kinesiske myndigheter til å respektere alle sine menneskerettighetsforpliktelser, stoppe vilkårlig frihetsberøvelse av uigurer og andre minoriteter, og til å samarbeide fullt ut med FNs menneskerettighetsinstitusjoner for å sikre overholdelse av bindende, internasjonale menneskerettighetsforpliktelser, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: