Verden

Rekordlite sjøis i Antarktis

Mengden sjøis i Antarktis har i sommer vært på et rekordlavt nivå.

I juli dekket isen et areal på 15,3 millioner kvadratkilometer, ifølge EUs klimatjeneste Copernicus.

Dette var det minste arealet denne måneden siden satellittmålingene begynte for 44 år siden. Også i juni var det rekordlite is i Sørishavet.

Fram til 2014 vokste sjøisen i Antarktis, til tross for den globale oppvarmingen. Dette forundret forskere og førte til en rekke teorier om hva forklaringen kunne være.

Siden den gang har imidlertid ismengden stupt. Allerede i 2017 ble det registrert rekordlite is – og i årene etter det har isen krympet ytterligere.

Nyeste fra Dagsavisen.no: