Verden

Russland sier nei til amerikanske våpeninspektører

Russland vil inntil videre nekte amerikanske våpeninspektører adgang til sine anlegg og dermed sette deler av Ny Start-avtalen om atomnedrustning til side.

Ny Start-avtalen er den siste store avtalen om nedrustning av atomvåpen mellom USA og Russland. De ble inngått mellom de daværende presidentene Barack Obama og Dmitrij Medvedev i 2010.

Avtalen fastslår blant annet at de to landene maksimalt kan ha 1.550 kjernefysiske stridshoder i sine arsenal, og den begrenser hvor mange interkontinentale raketter og utskytningsplattformer de kan ha.

I henhold til avtalen kan USA og Russland sende inspektører til hverandre for å kontrollere at avtalen overholdes, men Kreml sier nå midlertidig nei til amerikanske inspektører med henvisning til de vestlige sanksjonene som er innført mot landet, samt koronapandemien.

– Russland er nå tvunget til å ty til et slikt tiltak som et resultat av Washingtons vedvarende ønske om å starte inspeksjoner på forhold som ikke tar hensyn til de eksisterende realiteter, heter det i en kunngjøring fra russisk UD.

Kreml anklager videre USA for å forsøke «å skape ensidige fordeler» og for å ville frata Russland «retten til å utføre inspeksjoner på amerikansk jord».