Verden

Totalt 18.000 migranter har krysset Den engelske kanal hittil i år

Hittil i år har 18.108 migranter og asylsøkere krysset Den engelske kanal til Storbritannia, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Lørdag var antallet 337 personer fordelt på ti små båter.

Bare hittil i august har 1.709 personer krysset kanalen, ifølge regjeringens tall. Det er over halvparten av det totale antallet i august i fjor.

De aller fleste ble brakt til land i Dover, men mange har isteden blitt brakt til havnen i Ramsgate på grunn av utfordringer med overbelastning rundt havnen i Dover forårsaket av gods- og ferietrafikk.

Myndighetene forventer at strømmingen vil fortsette i tiden fremover.

Onsdag publiserte FN og Røde Kors er rapport hvor de pekte på hull i Storbritannias asylsystemet og at mennesker som trenger beskyttelse for potensiell skade, ikke får tilstrekkelig støtte.

Rapporter nevner eksplisitt blant annet asylsøkere som tvinges til moderne slaveri og som blir utsatt for seksuell utnyttelse.

– Enkelte endringer i asylprosessen vil redusere disse risikoene for utnyttelse ved å sette sikkerhet i hjertet av asylsystemet, konkluderer rapporten.

En talsperson for innenriksdepartementet sier at de ser på funnene i rapporten og vil vurdere tiltak, for eksempel å samarbeide med politiet eller støtte noen gjennom det nasjonale henvisningsrammeverket.

Nyeste fra Dagsavisen.no: