Verden

Sa klart nei til å åpne for abortforbud

– En utrolig viktig første test og en stor inspirasjon, sier kvinnerettsaktivist Gro Lindstad, etter at velgerne i den konservative delstaten Kansas i USA har sagt klart nei til et forslag som kunne ført til et abortforbud.

Et soleklart flertall av velgerne i den tradisjonelt konservative delstaten Kansas i USA – 60 prosent mot 40 prosent – valgte tirsdag i en folkeavstemning å stemme ned et forslag som kunne ha ført til restriksjoner og muligens totalt abortforbud i staten. Resultatet blir beskrevet som en overraskelse og en stor seier for dem som kjemper for abortrettigheter – det var åpent hvilken side som ville vinne, og uansett ikke ventet en så klar seier til dem som vil beholde retten til abort i Kansas.

– Viktig første test

Det var på forhånd knyttet stor spenning til valget i Kansas, som ble fulgt nøye av begge sider i abortsaken. Dette var første anledning der velgerne kunne stemme direkte i abortspørsmålet etter at USAs høyesterett i en historisk avgjørelse i juni valgte å sette høyesterettskjennelsen Roe v. Wade fra 1973 til side.

Kjennelsen fra 1973 fastslo at USAs grunnlov ga rett til abort. Etter at denne nå er satt til side er det opp til hver enkelt stat å fastsette om abort skal være lovlig eller ikke. I Kansas tirsdag kunne velgerne stemme for om politikerne kunne gjøre endringer i delstatens konstitusjon slik at politikerne ville fått myndighet til eventuelt å fjerne retten til abort. I dag er abort lovlig i opptil 22 uker i Kansas – en rett som ble bekreftet i en avgjørelse i delstatens høyesterett i 2019.

– Dette er en utrolig viktig første test etter Høyesteretts kjennelse, fordi Kansas ligger midt i de røde republikanske statene som er kjent for å være konservative og som tidligere har hatt store protester mot abort. I Kansas ble en lege som jobbet på en abortklinikk for noen år siden skutt og drept, sier kvinnerettsaktivist Gro Lindstad til Dagsavisen.

Gro Lindstad, daglig leder i Fokus – Forum for kvinner og likestillingsspørsmål.

Lindstad er daglig leder av organisasjonen Fokus (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål), som jobber med kvinners rettigheter internasjonalt.

I presidentvalget i 2020 fikk republikanske Donald Trump flertall i nesten alle valgdistrikter i Kansas. Republikanerne har et overveldende flertall i delstatsforsamlingen, men guvernøren er demokrat.

Flere av Kansas’ nabostater har i det siste innført forbud mot abort. Dersom Kansas’ befolkning hadde stemt for endring, kunne det derfor ha fått konsekvenser ikke bare for kvinner i Kansas, men også i nabostatene der abort nå allerede er blitt forbudt, siden de da ville ha måttet reise enda lenger for å få utført abort. Nabostatene Missouri og Oklahoma forbød abort nesten umiddelbart etter Høyesteretts avgjørelse, mens Nebraska prøver å innskrenke retten betydelig.

– En vekker

Velgerne skulle stemme ja eller nei til et forslag, kalt «Value Them Both», om å gi politikerne i delstaten myndighet til å endre delstatskonstitusjonen som fastslår retten til abort. Republikanske politikere i Kansas har prøvd i mange år å forby abort, skriver The Washington Post. Tilhengerne av «Value Them Both» har sagt at det ikke nødvendigvis ville bety abortforbud om det ble flertall for endring, men har heller snakket om restriksjoner uten å være konkrete. Motstandere mot endring har på sin side advart om at nettopp et abortforbud trolig ville skje om det ble stemt for endring.

– Velgerne i Kansas har talt høyt og klart: Vi vil ikke tolerere ekstreme forbud mot abort, sier Rachel Sweet, kampanjeleder for Kansans for Constitutional Freedom, organisasjonen som ledet kampanjen mot endringsforslaget, ifølge The New York Times.

Avstemningen i Kansas er ansett som en test på hvordan velgerne tenker om abort, bare få måneder før kongressvalget. Løpet var på forhånd ansett som jevnt, basert blant annet på en måling analysenettstedet FiveThirtyEight viste til. I den målingen ville 47 prosent stemme for en endring som kunne føre til abortforbud, mens 43 prosent ville stemme imot.

Gråt og skuffelse i leiren til «Value Them Both»-kampanjen, som ønsket å fjerne beskyttelsen av abortrettigheter i Kansas-konstitusjonen.

Avstemningen ble holdt i samme omgang som primærvalget som ble holdt i Kansas og flere andre delstater i forkant av kongressvalget. I primærvalg er det tradisjonelt dårligere oppmøte enn ved selve valget.

Men abortsaken kan ha mobilisert mange velgere før mellomvalget, særlig på demokratisk side. Hele 94 prosent av de demokratiske velgerne (som ofte er for tilgang til abort) har sagt at endringsforslaget i Kansas har gjort det viktigere å stille opp ved valget i år, mens kun 78 prosent av republikanske velgere har sagt det samme, ifølge FiveThirtyEight.

At USAs høyesterett har satt Roe v Wade til side har vekket en del mennesker som før tok abortretten for gitt, mener enkelte aktivister for tilgang til abort.

– Avgjørelsen var en vekker for mange moderate Kansas-innbyggere som ikke var engasjert i saken fordi de tenkte vi hadde en føderal beskyttelse for abort, sier Ashley All, en talsperson for Kansas for Constitutional Freedom, ifølge FiveThirtyEight.

Også republikanere imot

Også Gro Lindstad sier avgjørelsen i Høyesterett i juni har mobilisert mange.

– Jeg tror mange amerikanere, også republikanere, har reagert på avgjørelsen fra Høyesterett, fordi man har fjernet en rett som amerikanske kvinner har hatt i nesten 50 år og som mange har ansett som grunnleggende. Aktivister som er imot endringen har kastet seg sterkt inn i Kansas før denne avstemningen, med en stor mobilisering. Og det viser seg nå at det er omtrent dobbelt så mange som har stemt i dette primærvalget som forrige gang i 2018, sier Lindstad.

Aktivister på bakken i Kansas forteller dessuten at mange som var registrerte som republikanske velgere har sagt til dem at de ville stemme mot forslaget som kunne åpnet for abortforbud. Det gjaldt også i distrikter som stemte overveldende på Trump i presidentvalget.

– Det viser seg at til og med utpå landsbygda i Kansas, i tungt republikanske kommuner, er det flere som har stemt mot forslaget enn som støttet Trump i 2020. Det er jo en del moderate republikanere som ikke stemmer republikansk på grunn av verdispørsmål, men på grunn av lommeboka, og som er enig med republikanere i økonomispørsmål, sier Gro Lindstad.

– Dette er en veldig klar beskjed som sikkert på den ene siden vil motivere mange og som også vil skremme republikanere i mange andre stater, sier Lindstad.

Hun tror det er mange som de siste ukene har fått øynene opp for hva slags følger abortforbud vil få etter at Roe v. Wade ble tilsidesatt.

– Det er nok mange som har reagert på eksempler som nå har kommet fram på hvor galt dette kan føre hen – som 10-åringen i Ohio som ble voldtatt og nektet abort i Ohio og derfor måtte reise til Indiana, og der det er bedt om etterforskning av legen som utførte aborten, sier Lindstad.

Flere forbud på gang

Ifølge en oversikt fra The New York Times er dette status for abortspørsmålet i USAs 50 stater nå:

  • Abort er nå forbudt i minst ti stater (se kart). Flere av disse har intet unntak for voldtekt og incest.
  • I ytterligere to stater vil abort bli forbudt innen kort tid.
  • Ytterligere fire stater har forbud mot abort etter uke seks i svangerskapet.
  • Rundt halvparten av statene i USA er ventet å tillate abortforbud eller andre restriksjoner rundt abort. I mange tilfeller må domstolen avgjøre om disse restriksjonene kan gjennomføres.
  • I en del stater er politikere ventet å foreslå nye lover, enten for å begrense eller for å beskytte aborttilgangen.
Statene i gult har innført forbud mot abort, mange av dem også ved voldtekt og incest. Statene i ferskenfarge vil innføre forbud mot abort snart.

Ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center som ble publisert forrige måned, ønsker et flertall av amerikanere at abort skal være lovlig i de fleste omstendigheter, og mer enn halvparten av voksne var uenige i avgjørelsen i juni i Høyesterett om å sette til side Roe v. Wade-kjennelsen. Men meningene fordeler seg ikke jevnt utover landet; i enkelte stater er det klart flertall for tilgang til abort, mens det andre stater er omvendt.

Spørsmålet er om denne saken vil slå ut i mellomvalget i november.

– Jeg tror denne saken kan føre til en mobilisering av demokratiske velgere. Jeg tror Demokratene ser på dette som et spørsmål de kan mobilisere på og sårt trenger, nå som det er så mye annet, blant annet høye priser, som kan være negative for Demokratene, sier Lindstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: