Verden

Tyskland redder kriserammet gasselskap

Den tyske regjeringen går inn med milliarder for å redde det kriserammede gasselskapet Uniper. Kundene kan regne med prisøkninger.

Uniper er hardt rammet av svikten i russiske gassleveranser. Redningspakken har flere komponenter og utgjør totalt over 16 milliarder euro.

– Redningspakken til Uniper er viktig. Ingen virksomhet hadde vært uberørt hvis selskapet hadde brutt sammen, sa Tysklands statsminister Olaf Scholz på en pressekonferanse fredag.

Han omtalte selskapet som grunnleggende viktig for den økonomiske utviklingen i Tyskland og energiforsyningen til tyske borgere. I tillegg til å være en av de største importørene av russisk gass, har også selskapet en nøkkelfunksjon i landets infrastruktur for energi og er den største operatøren av gasslagre i landet.

Emisjon og lån

Tyske myndigheter kjøper 30 prosent av selskapet, går det fram av en uttalelse fra Uniper. De går inn med omkring 267 millioner euro, som tilsvarer omkring 2,7 milliarder norske kroner. Den tyske staten stiller også til veie opptil 7,7 milliarder euro i form av konvertible lån.

I tillegg får selskapet tilgang til kreditt via den offentlige investeringsbanken KfW. Rammen her er på 9 milliarder euro.

Reuters og finske medier meldte tidligere fredag at det var oppnådd enighet om en avtale for å redde kjempeselskapet etter en prosess som har pågått i flere måneder.

Finske eiere

Det finske energiselskapet Fortum er Unipers hovedeier og har så langt hatt en eierandel på 78 prosent. Den finske staten er igjen Fortums hovedeier med en aksjepost på rett over 50 prosent.

Etter avtalen med tyske myndigheter minsker Fortums eierandel kraftig, ned til 56 prosent, ifølge Bloomberg. Selskapet fortsetter imidlertid som hovedeier.

Kundene får regningen

Scholz varsler prisøkninger for selskapets kunder. Økningen skjer enten 1. september eller 1. oktober, opplyste han på pressekonferansen.

Etter at russiske myndigheter strupte gassleveransene til Tyskland i midten av juni, har Uniper vært tvunget til å handle gass til langt høyere priser i spotmarkedet for å drive sine kraftverk. Den kostnaden har Uniper måttet bære selv. Selskapet har bedt om å få sende regningen videre til kundene, og det er en ordning for dette som nå kommer på plass.

Scholz sier at husholdninger som blir berørt av prisøkningen, vil få finansiell støtte fra staten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen