Verden

EU-rapport: Høye gasspriser vil vare til 2024

Gassprisene vil forbli høye fram til 2024. Det vil også bety høye strømpriser, slås det fast i en ny EU-rapport.

Ansatte jobber på LNG-anlegget i Barcelona i mars i år.

EU-landene importerer nå store mengder flytende, nedkjølt gass (LNG) fra USA, Midtøsten og Afrika for å dekke opp for bortfallet av russisk gass.

Forsyningssikkerhet og høye energipriser kommer til å være et hett tema for EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen ut hele hennes mandatperiode. Ny Kommisjon skal utnevnes etter valget til Europaparlamentet som er i juni i 2024.

Importerer prisøkning

Det er LNG som presser gassprisene opp i EU. De som kjøper LNG i EU, må konkurrere med gasskjøpere i blant annet Asia. Det er dette som gjør at gassprisen i vår har satt nye rekorder. Dette kommer ikke til å bli bedre på lenge.

EUs energibyrå (ACER) og Rådet for energi regulatorer (CEER) publiserte fredag en rapport om EUs gassmarked. Hovedkonklusjonen i rapporten er at de høye gassprisene vil holde seg til 2024.

Klare å fylle lagrene

Det mest akutte nå er å fylle EU-landenes store underjordiske gasslagre som skal bidra til å hjelpe dem igjennom vinteren. Russland har stengt ned Nord Stream 1 ledningen for vedlikehold. Dersom den ikke kommer i drift igjen i løpet av juli, vil EU ha problemer med å fylle lagrene til 80 prosent, slik det har vedtatt.

Tenketanken Bruegel har regnet seg fram til at EU må kutte 15 prosent i sitt totale gassforbruk, om Russland stenger kranene ved utgangen av juli.

Ifølge rapporten fra Acer og CEER kan en ikke regne med at gassprisen «normaliseres» før det kommer mer gass ut i markedet. Grunnen til dette er at det er stor global konkurranse om LNG. I tillegg er importkapasiteten på LNG-terminalene i EU-landene nærmest sprengt.

Høye priser – kutter forbruk

De høye gassprisene har ført til reduksjon av bruk av gass i industrien. Gassforbruket i EU var 9 prosent lavere i mai i år, sammenlignet med samme måned i fjor. Gassprisen startet å øke på ettersommeren i fjor.

Rapporten peker på at EU bør gjøre mer for å redusere etterspørselen etter gass. Den viser til Repower EU planens kraftige utbygging av fornybar energi og satsing på energisparing.

EU-kommisjonen skal neste uke presentere en rapport om hvordan de skal sikre gassforsyninger til vinteren. Et utkast som Energi og Klima har sett foreslår på kort sikt å erstatte gass med mer kull og der det er mulig også atomkraft.

Advarer mot langsiktige kontrakter

Omkring 80 prosent av all gassen som leveres til EU, leveres på såkalte langsiktige kontrakter. Etter at Russland reduserte gassleveransene til EU, 12 av 27 medlemsland har helt eller delvis mistet gass fra Russland, har mange signert langsiktige LNG-kontrakter. Rapporten har en advarsel til disse, fordi den minner om at EU etter 2030 skal redusere sin totale avhengighet av gass. Det argumenteres derfor for størst mulighet åpenhet om disse kontraktene, slik at ikke EU-selskaper på sikt blir sittende med gass det ikke er behov for.

Det er fortsatt behov for investeringer i infrastruktur for at gassen skal strømme dit det er behov for den. LNG kommer på skip, men flere av de EU-landene som er mest avhengig av gass fra Russland, har ikke havner. Rapporten peker på at det er nødvendig med investeringer, men understreker at dette bør være for eksempel rørledninger som senere kan frakte hydrogen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.