Verden

Ny studie: Ingen mengde alkohol bra for de under 40 år

Studien forteller at faren for alkoholrelaterte ulykker og skader er større jo yngre du er. Er du derimot over 40 år, kan små mengder alkohol virke helsefremmende.

Rapporten, som ble utgitt torsdag i tidsskriftet Lancet, er den første som rapporterer om risikoen ved alkohol etter både global geografisk region, alder og kjønn, ifølge Institute for Health Metrics and Evaluation, som utarbeidet studien. Den viser at ingen mengde alkohol er bra for deg om du er yngre enn 40 år, mest på grunn av alkoholrelaterte dødsulykker og andre skader.

– Det er sikkert riktig at de negative effektene av alkoholinntak er størst blant unge, selv om det ikke er noe magisk grense ved 40 år. Unge drikker ofte med det resultat at de blir fulle, altså mange enheter alkohol på en og samme dag, men kanskje bare et par dager i uken (weekend bingeing), mens eldre i noen større grad kan drikke et par glass til middag, hver dag, og det er et mindre skadelig drikkemønster, sier professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning på UiO, Thomas Clausen.

Han forteller at resultatene fra denne studien allerede er noe omdiskutert, og den går inn i en lang debatt om alkohol og helseskade som har pågått i mange år.

Kan være bra for de over 40 år

Rapporten forteller at om du er over 40 år, og ikke har noen underliggende sykdommer, så kan små mengder alkohol redusere risikoen for hjertesykdommer, slag og diabetes.

– Det er jo slik at alkohol virker inn på en lang rekke sykdommer, og effekten av alkohol vil være litt ulike på de ulike tilstandene, inkludert ulykker og skader. Alkohol har antagelig den effekten at det ved lave inntak, ca 0,5- 1 enhet eller drink daglig, så vil blodtrykket kunne redusere og dette kan ha en positiv effekt på noen hjerte-kar sykdommer, dvs reduksjon av blodtrykk er et gode. Men dette gjelder da altså primært i grupper som har høyt blodtrykk, og dette er ofte menn over 50 år i vestlige land, skriver Clausen.

– Og det er også slik at dersom man drikker mer enn den ene drinken daglig, så er effekten også på blodtrykket slik at dette øker ut over normalt blodtrykk, og da er helseeffekten igjen negativ. Lite tyder på at alkohol, uansett inntaksvolum, er et helsefremmende middel.

Professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning på UiO, Thomas Clausen.

Studien så på 30 år med data om mennesker i alderen 15 til 95 år fra 204 land og territorier. Analysen anslo at 1,34 milliarder mennesker over hele verden konsumerte skadelige mengder alkohol i 2020. Mer enn 59 prosent av personene som drakk skadelige mengder alkohol var mellom 15 og 39. Over to tredjedeler var menn.

I alle geografiske regioner fant studien at å drikke alkohol ikke ga noen helsemessige fordeler for personer under 40 år, men heller øker risikoen for skader, som ulykker med bil og andre kjøretøy, selvmord og drap.

– Negativ risiko i alle aldersgrupper

– Hovedbudskapet er at alkohol er skadelig for helsen til alle i alle aldre, dette gjelder ikke minst de under 40 år, og spesielt de som drikker mye per gang de drikker, skriver Clausen.

Clausen mener det ikke er noen samlet helseeffekt av å drikke alkohol, i noen aldersgrupper.

– Selv om man kan se en moderat positiv effekt på noen tilstander, vil summen av alkoholens negative virkninger på nesten alle andre helseutfall være viktigere i de fleste tilfeller, og føre til at folkehelsen dermed uansett blir dårligere i en befolkning med alkoholkonsum, enn uten, og risikoen øker med økende inntak alkohol i befolkningen.

– Risikoen for negative helseutfall er også større for kvinner med samme inntak av alkohol, fordi de har lavere kroppsvekt, og dermed kroppsvolum å fordele alkohol på. De blir fullere av samme mengde inntatt alkohol, enn en tyngre mann eller person, skriver Clausen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: