Verden

Flere stoler på USA, færre på Biden

Stadig flere ser på USA som en pålitelig partner, viser meningsmålinger i 18 land. Tilliten til president Joe Biden er derimot synkende.

Målingene Pew Research Center har utført i de i hovedsak USA-vennlige landene viser samtidig at en sterkt økende andel ser negativt på Russland etter invasjonen av Ukraina.

I Sverige, som håper på Nato-medlemskap, svarer 84 prosent at de nå ser på USA som en pålitelig partner. For ett år siden var andelen 63 prosent.

I Sør-Korea ser 83 prosent på USA som pålitelig, mot 58 prosent for ett år siden. I Canada har andelen økt fra 69 til 84 prosent.

Stoler på USA

Også i Australia, Storbritannia, Belgia og Tyskland er det stadig flere som ser på USA som en pålitelig partner, viser meningsmålingene.

Det samme er tilfelle i Polen der hele 91 prosent mener dette, mens bare 2 prosent har et tilsvarende positivt syn på Russland. For tre år siden var det 33 prosent av de spurte i Polen som så positivt på Russland.

I Italia og Hellas er det derimot færre som ser på USA som pålitelig nå enn for ett år siden, henholdsvis 61 prosent (74 prosent for ett år siden) og 48 prosent (63 prosent for ett år siden).

Hellas og Malaysia er de eneste landene i undersøkelsen der under halvparten av de spurte sier at de ser på USA som pålitelig.

Macron topper

På spørsmål om hvilken statsleder folk har mest tillit til, svarer 62 prosent Frankrikes president Emmanuel Macron.

60 prosent sier at de også har tillit til USAs president Joe Biden, mens 59 prosent sier det samme om Tysklands statsminister Olaf Scholz.

For Bidens del har andelen som sier at de har tillit sunket i 13 av de 18 landene i undersøkelsen - i Italia, Frankrike, Spania, Hellas og Singapore med over 20 prosentpoeng.

I den andre enden av skalaen ligger Russlands president Vladimir Putin, som bare 9 prosent nå sier at de har tillit til, og Kinas president Xi Jinping som 18 prosent sier at de stoler på.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen