Verden

EU vil innføre minstelønn, tross svensk motstand

EU ligger an til å banke gjennom et forslag om lovfestet minstelønn neste uke, men gir unntak for blant annet Sverige, som uansett vil stemme imot forslaget.

Forhandlere fra EU-rådet og EU-parlamentet ble sent natt til tirsdag enige om et forslag til nytt minstelønnsdirektiv.

– EU har levert på sitt løfte. De nye reglene om minstelønn vil hegne om arbeidets verdighet og sørge for at det lønner seg å jobbe. Dette vil gjøres i overensstemmelse med nasjonale tradisjoner og autonomien til arbeidslivets parter, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en uttalelse.

Forslaget om minstelønn ble først fremmet av von der Leyen selv da hun holdt sin «State of the Union»-tale høsten 2020.

Møter sterk motstand

Forslaget har imidlertid møtt hard motstand i Norden.

Regjeringene og fagbevegelsen i både Sverige og Danmark har vært svært skeptiske til et minstelønnsdirektiv. Bakgrunnen er bekymring for at lovfestet minstelønn kan undergrave den nordiske modellen der lønnsnivået fastsettes i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.

– Vi kommer til å foreslå for Riksdagen at Sverige stemmer nei til direktivet, sa den svenske arbeidsministeren Eva Nordmark på en pressekonferanse tirsdag.

– EU skal verken nå eller i fremtiden bestemme over hvordan vi fastsetter lønnen i Sverige. Lønnsutvikling er et spørsmål som bør bestemmes nasjonalt, sa hun.

Unntak for Sverige

Likevel venter Nordmark at direktivet blir vedtatt når det kommer til formell avstemming 16. juni.

Sverige har imidlertid fått forhandlet fram et unntak som gjør at direktivet ikke trenger å skrives inn i svensk lov, opplyser arbeidsministeren.

EU-kommisjonen presiserer selv at direktivet ikke krever at medlemslandene innfører lovfestede minstelønninger, og at det heller ikke setter et felles minstelønnsnivå i hele EU.

Den svenske LO-lederen Susanna Gideonsson var også til stede på pressekonferansen tirsdag formiddag.

Hun kaller EU-direktivet en alvorlig trussel mot kollektive tariffavtaler og utformingen av disse.

– Jeg ønsker velkommen arbeidsministerens tydelige beskjed om at regjeringen ikke vil foreslå endringer i svensk lov med bakgrunn i EUs minstelønnsdirektiv.

– Lønnsutviklingen i Sverige skal verken bestemmes i Brussel eller av svenske politikere, sa Gideonsson.

Saken fortsetter under videoen

Kan få følger i Norge

Det nye EU-direktivet inneholder tre overordnede krav om minstelønn:

  • Medlemsland med lovfestet minstelønn må innføre et rammeverk for fastsettelse og oppdatering av minstelønn.
  • Alle medlemsland må fremme og legge til rette for kollektive forhandlinger om lønn.
  • Medlemslandene må samle inn data om minstelønn og sørge for at arbeidstakere har tilgang til tvisteløsningsmekanismer og krav på oppreisning.

Regjeringen i Norge mener direktivet ikke må innføres her, siden det ikke omfattes av EØS-avtalen. Ifølge FriFagbevegelse kan det likevel få følger for Norge om det blir rettsavgjørelser knyttet til direktivet i EU- eller Efta-domstolen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Nyeste fra Dagsavisen.no: