Verden

Forsvarsministeren møtte nordiske kollegaer: – En ny epoke

Et finsk-svensk Nato-medlemskap er begynnelsen på en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk, sier forsvarsministeren. Han varsler gjennomgang av forsvarsplanene.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi ser mange muligheter i dette, det kan vi slå fast allerede. Vi kan samhandle på mange områder og ha en helt annen forsvarspolitisk planlegging med alle land i samme allianse, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til NTB.

Tirsdag møtte han sin danske forsvarsministerkollega og en svensk statssekretær på Bornholm, hvor det for tiden foregår en dansk-amerikansk Nato-øvelse. Et viktig tema for møtet var veien videre for det nordiske forsvarssamarbeidet, nå som Sverige og Finland trolig er på vei inn i Nato.

– Da blir det nødvendig å gå gjennom hele forsvarsplanleggingen, sier forsvarsministeren.

Nye muligheter

Han varsler en grundig gjennomgang for å se på hvilken form det nordiske samarbeidet skal ha framover, men også hvordan det kan fordypes og utvikles. Han påpeker at prosessen har gått fort, og at det er behov for å analysere situasjonen nærmere.

– Det at vi får et samlet Norden i Nato, åpner helt nye muligheter for et tettere nordisk forsvarssamarbeid. Vi har et samarbeid i dag, men det blir noe helt annet hvis vi er i samme allianse, sier han.

Gram viser til at både Sverige og Finland vil bidra med betydelige forsvarskapasiteter inn i Nato.

– Ett uttrykk for det er jo at Danmark, Norge, Finland og Sverige sammen vil ha en betydelig flåte kampfly. Det er definitivt en kapasitet som kan samkjøres mye bedre i en Nato-ramme, sier han.

– Sterk kraft

Forsvarsministeren mener at Norden i sum vil være en sterk kraft i alliansen.

– Også når det gjelder å ha en samlet nordisk stemme i alliansen for å løfte våre særlige behov, sier han.

Selv om de nordiske landene har flere sammenfallende interesser, er det også motsetninger.

– Norge har et tyngdepunkt mot sjøen, Barentshavet og nordområdet. Mens Finland og Sverige har et tyngdepunkt mot Østersjøen og Baltikum. Vi har litt forskjellig utgangspunkt. Men vi har interessefellesskap i nordområdene og Østersjøen, sier han.

Venter på godkjenning

Nå ønsker han å se de ulike landenes forsvarskapasiteter i sammenheng.

– Selv om Sverige og Finland de siste årene har vært nære partnere av Nato, vil et medlemskap være et tidsskille. Med to nye land i alliansen, må vi se på kartet på nytt og vurdere hvordan vi skal løse oppgaven med å forsvare Norden på best mulig måte, sier forsvarsministeren i en pressemelding.

Fortsatt mangler den svenske og finske Nato-søknaden støtte fra Tyrkia, hvor president Recep Tayyip Erdogan har satt seg på bakbeina med flere krav for å kunne gi sin godkjennelse. Men Gram har tro på at floken kan løses.

– Da Erdogan først kom med dette, så var det nok en overraskelse for mange av oss. Vi må legge til grunn at Tyrkias posisjon og bekymringer blir tatt på alvor, og at det er gode prosesser og dialog nå, først og fremst mellom Sverige, Finland og Tyrkia, men også med USA. Vi må bare tro at dette vil finne sin løsning i tiden framover, sier han til NTB.