Verden

Ny forskning: Forurensing førte til ett av seks tidlige dødsfall i 2019

Ni millioner mennesker døde av ulike typer forurensing i 2019, ifølge en ny studie. Antall dødsfall knyttet til uren luft har økt kraftig de siste tiårene.

Talet dødsfall knytt til luftforureining, som blant anna pregar bybildet i Indias hovedstad New Delhi, har aukt kraftig sidan 2000. Foto: Manish Swarup / AP / NTB

Det svært høye dødstallet framkommer i en ny studie i tidsskriftet The Lancet Planetary Health.

6,7 millioner dødsfall knyttes til luftforurensing, som kobles tett til klimaendringene siden fossilt og biologisk brensel forårsaker begge deler.

En stor økning i dødsfall knyttet til lufta utendørs utjevnes av at det er langt færre som dør av forurensing fra enkle ovner og vann forurenset av avføring fra dyr og mennesker. Dermed var det totale antallet dødsfall på om lag samme nivå i 2019 som i 2015.

Menneskeskapt forurensing i luft, vann og jord fører sjelden til at folk dør umiddelbart. I stedet øker risikoen for hjertesykdom, kreft, luftveisproblemer, diaré og andre sykdommer som gjør at folk dør før tiden.

– En eksistensiell trussel

Forurensing påvirker verdens folkehelse langt mer enn krig, terror, malaria, hiv, tuberkulose, narkotika og alkohol, ifølge Lancet-studien. Her omtales problemet som «en eksistensiell trussel mot verdensbefolkningens og jordklodens helse.»

Alt i alt utgjør ni millioner dødsfall om lag ett av seks for tidlige dødsfall i verden. Fallet i antallet dødsfall fra innendørs luftforurensing, skittent drikkevann og dårlige hygieneforhold skyldes blant annet store forbedringer i Afrika.

Samtidig fører økt industrialisering i regioner som Sør- og Øst-Asia til flere dødsfall som skyldes utendørs luftforurensing og kjemisk forurensing. Studien peker særlig på blyforurensing. Bly alene førte til 900.000 dødsfall, men studien advarer mot at det trolig er langt flere dødsfall reelt sett. Ny forskning antyder at det ikke finnes en «trygg» mengde bly man kan bli utsatt for uten at det påvirker helsa.

Bly gir lavere IQ

Algerie innførte forbud mot blybensin som siste land i verden i 2021. Likevel øker blyforurensingen gjennom blant annet uregulert gjenvinning av blybatterier. Det fører til hjerte- og karsykdommer og kan også påvirke utviklingen av hjernen og kognitive funksjoner hos barn.

Konsekvensen er at barn får redusert IQ, noe som på sikt svekker den økonomiske produktiviteten. I Afrika er nedgangen i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 4 prosent, ifølge studien. I Asia anslås det tilsvarende bly-relaterte BNP-fallet til 2 prosent.

Forurensingen øker mest i lav- og mellominntektsland. Det skyldes blant annet at en rekke velstående land har redusert forurensingen hjemme og flyttet den mest miljøskadelige produksjonen til mindre velstående deler av verden.

Samtidig spres luftforurensing med vinden fra Øst-Asia til Nord-Amerika, videre til Europa, og fra Europa til Arktis og Sentral-Asia.

Gift i morsmelkerstatning og barnemat

Eksportvarer fra utviklingsland kan også dra med seg bly, arsenikk og andre skadelige materialer til velstående land på grunn av forurenset jord og vann. Forurensingen er en økende trussel mot verdens matsikkerhet, ifølge studien. Særlig bekymringsfullt er det at det er gjort funn av giftige metaller i morsmelkerstatning og barnemat.

Blant de ti landene med flest forurensingsrelaterte dødsfall er USA det eneste industrilandet. De havner på 7. plass med 142.883 dødsfall. India og Kina, verdens to største land, leder an med om lag 2,4 og 2,2 millioner dødsfall i året.

Saken fortsetter under videoen

– Gjør framskritt på de enkle tingene

Landene med høyest andel forurensingsdødsfall er imidlertid Den sentralafrikanske republikk og Tsjad: Der bidrar forurensing til om lag 300 av 100.000 dødsfall, i stor grad på grunn av urent vann. Oljeprodusentene Brunei og Qatar samt Island er landene med lavest andel forurensingsdødsfall, mens det globale gjennomsnittet er 117 dødsfall per 100.000 innbyggere.

– Vi gjør framskritt på de enkle tingene, mens dødsfallene fra forurensingen som er vanskeligere å forhindre, fortsatt øker, oppsummerer Philip Landrigan ved Boston College.

Forskere sier også at det ikke trenger å være sånn.

– Hvert eneste av disse dødsfallene er unødvendig, sier Lynn Goldman ved George Washington University.

Hun deltok ikke i arbeidet med studien, og tror det reelle antallet dødsfall knyttet til forurensing kan være enda høyere.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen