Verden

India vil ikke fordømme Russland – hvorfor?

Verdens største demokrati har ikke markert seg tydelig mot Russland i Ukraina-krigen. Her er årsakene til at India har dukket unna.

Indias statsminister Narendra Modi begynte sin Europa-reise i Berlin mandag, der han besøkte Tysklands kansler Olaf Scholz.

Indias statsminister, Narendra Modi, er på Europa-reise denne uka. Først besøker han kansler Olaf Scholz i Tyskland, deretter drar han til København der han onsdag skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og de andre regjeringssjefene i Norden i et indisk-nordisk toppmøte, før han drar til president Emmanuel Macron i Frankrike. Som i mange internasjonale sammenhenger nå ligger Ukraina-krigen som et bakteppe.

Men i motsetning til vestlige regjeringer har ikke India fordømt Russlands invasjon av Ukraina. Landet avsto fra å stemme over FN-resolusjonen som fordømte den russiske invasjonen i Ukraina, og har heller ikke innført sanksjoner mot Russland – tvert imot har landet nytt godt av lavere pris på russisk olje.

Hva ligger bak posisjonen til det som kalles verdens største demokrati?

– Tjener indiske interesser

– Dette er en skikkelig vanskelig diplomatisk balansegang for India. Men de har inntatt sin posisjon fordi det tjener indiske interesser. India forsøker å ikke distansere seg fra noen av de viktige partene, sier India-forsker og førsteamanuensis Kenneth Bo Nielsen ved Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

India og Russland har lenge hatt et godt forhold, av mange årsaker. Dette bildet av Russlands president Vladimir Putin og Indias statsminister Narendra Modi er tatt under et møte i New Delhi i desember 2021, altså før Ukraina-krigen.

Det er både historiske og mer samtidsrelevante faktorer som ligger bak, påpeker Kenneth Bo Nielsen.

– Historisk har India og Russland hatt et veldig godt forhold, inkludert under den kalde krigen. I tillegg har Russland lenge vært en viktig handelspartner, særlig når det gjelder militært utstyr, sier Nielsen, som jobber ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Strategisk viktig partner

For India er det viktig å opprettholde et godt forhold til Russland fordi landet har en viktig rolle i saker som er svært viktige for India, påpeker ekspertene.

– Kashmir og maktbalansen på bakken i Asia er faktorer som veier svært tungt for India, sier Nielsen.

Kashmir har vært delt siden India og Pakistan ble selvstendige i 1947. Striden om regionen har pågått mellom de to nabolandene i alle disse årene, og utløst tre kriger.

– Russland har alltid vært en god alliert for India i FNs sikkerhetsråd, der Russland har lagt ned veto i tilfeller der Pakistan har villet sette Kashmir på dagsorden – en konflikt India ikke ønsker internasjonal innblanding i. Om India skulle risikere å miste den støtten, ville landet få problemer i den saken, sier Nielsen.

Han påpeker at India også må posisjonere seg vis-à-vis Kina i kampen om makt i Asia. Da er India avhengig av et godt forhold til både USA og Russland.

– India rivaliserer med Kina, og det pågår flere grensekonflikter mellom de to stormaktene. En god relasjon til Russland gjør at India ikke er helt alene. Etter at USA trakk seg militært ut av Afghanistan har ikke USA mye tilstedeværelse igjen på land i Asia, og da er det viktig med en god relasjon til Russland, sier Nielsen, som samtidig påpeker at India trenger et godt forhold til USA av mange andre grunner, blant annet for å demme opp for Kina på havet.

Handler våpen

Russland er en svært viktig våpenleverandør til India: Minst 60–70 prosent av våpenarsenalene i India har russisk opphav. De siste årene har India forsøkt å endre dette ved blant annet å kjøpe mer utstyr fra USA. Men Russland er blant annet i stand til å tilby høyteknologivåpen til en langt lavere pris enn noen vestlig selger, påpeker professor Sumit Ganguly, som forsker på indisk utenriks- og sikkerhetspolitikk ved Universitetet i Indiana, i en artikkel for forskningsnettstedet The Conversation.

I tillegg importerer India russisk olje og gass, og import av russisk kunstgjødsel er viktig for det indiske jordbruket. Russisk olje står for kun en liten del av Indias energiimport, men etter at Ukraina-krigen startet har India kjøpt billigere russisk olje. Dette mens Europa forsøker å gjøre seg mindre avhengig av russisk energi. Dette har vestlige land, blant annet USA, påpekt, men Indias utenriksminister, Subrahmanyam Jaishankar, har svart tilbake at «India trolig kjøper mindre på en måned enn Europa gjør på en ettermiddag».

Kenneth Bo Nielsen tror de økonomiske faktorene veier mindre for India enn de geopolitiske når det gjelder hvordan India skal stille seg overfor Russland i Ukraina-spørsmålet.

– Handelen med militært utstyr kunne blitt løst med andre leverandører på sikt om man skulle redusert handelen med Russland. India kjøper nå relativt billig russisk olje og gass, og det ville vært tungt på kort sikt å miste dette dersom denne handelen med Russland skulle blitt redusert. Men økonomisk sett ville det nok likevel gått greit på sikt. Det vil være vanskeligere med de geopolitiske hensynene, sier Nielsen.

Langt unna

Nielsen mener det er et element til som ligger under Indias posisjon: Hvordan landet oppfatter krigen i Ukraina.

– Det er nok riktig at India tenker på det som en krig som er litt langt unna. Det oppfattes som en europeisk krig, ikke den globale krigen som USA og Europa vil ha det til. Det har vært mange kriger i Asia som både USA og Russland har hatt roller i. Av India og en del andre land oppfattes det som at det er først når noe skjer i Europa at det snakkes om som en global utfordring. Jeg vil ikke si at det ligger noen skadefryd der, men at man i India i noen kretser nå kanskje tenker: «Nå skjønner Vesten hvordan det er», sier Nielsen.

En rekke vestlige land mener India bør ta tydeligere stilling mot Russland.

– India vet at her er det sterke interesser som ønsker at India tar tydeligere stilling, men India gjør det som er rasjonelt for seg selv. Indias geopolitiske interesser ivaretas best ved å sitte stille i båten og markere holdninger på en subtil måte, sier Nielsen.

USAs forsvarsminister, Lloyd Austin, sa nylig i et møte mellom regjeringsmedlemmer fra USA og India at «nå, mer enn noen gang, må demokratier stå sammen for å forsvare verdiene vi deler.»

Han tror USA forstår at India må ivareta egne interesser, men at USAs Biden samtidig ser på dette som mer enn en vanlig krig.

– President Biden ser trolig på Russland som en stat som saboterer demokratiske verdier og som vil sabotere en verdensorden som USA har investert mye i. Dersom India ikke er mer tydelig, kan det kanskje være med på å svekke tillitsrelasjonen noe mellom India og USA, sier Nielsen.

Ikke direkte press

Utenriksminister Anniken Huitfeldt var i India i forrige uke, der hun møtte utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar. Ukraina var på dagsorden, ifølge Huitfeldt.

– Jeg har vært tydelig på vårt syn når det gjelder Russlands krigføring. India er også veldig opptatt av det som skjer i Ukraina. Dette er ikke bare er et europeisk anliggende. Krigen får også alvorlige konsekvenser over hele verden, som dyrere mat og energi. India er som oss opptatt av en regelstyrt verden og har støttet en gransking av drapene i Butsja, sa Huitfeldt i en e-post til NTB etter møtet.

Det har vært hektisk vestlig diplomatisk virksomhet rettet mot India siden Ukraina-krigen startet, men ingen har utøvd direkte press.

– Samtidig som India er avhengig av gode relasjoner, er også andre land, ikke minst USA, avhengig av en god relasjon til India, blant annet for å holde Kina i sjakk. Både USA og Europa vil ha mye å tape på å presse India for hardt, derfor inntar de heller en forsiktig diplomatisk rolle, sier Nielsen.

– Kan Indias holdning i Ukraina-krigen endre seg?

– Det spørs. Dersom omfanget av russiske krigsforbrytelser blir stort, og det kommer tydelig fram at spesielt Russland står bak slike forbrytelser, er det fullt mulig at det kan få India til å bli skarpere i retorikken, sier Nielsen, som sier India likevel uansett vil holde på balansegangen.

Det sier også Sumit Ganguly:

– Gitt de diplomatiske, militære og energipolitiske vurderingene, er det vanskelig å se at India vil vike bort fra sin balansegang overfor Russland i nær framtid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen