Verden

Tyskland kutter Putins kull

Tyskland skal fri seg fra import av russisk kull innen høsten. Det kan bety at landets forurensende kullproduksjon blir videreført.

Torsdag ble det kjent at Tyskland gjør drastiske kutt i energikjøpene fra Russland som følge av invasjonen i Ukraina. All import av russisk kull blir stanset innen høsten.

I tillegg skal Tyskland halvere oljeimporten fra Russland innen juni.

Den tyske regjeringen vurderer samtidig å holde landets kullkraftverk i drift lenger enn planlagt for å sikre energiproduksjonen.

Kan bli suspendert

Tyskland har som mål å fase ut kullbruken innen 2030 for å kutte klimagassutslipp, men dette kan nå bli «suspendert inntil videre».

– Innen høsten kan vi være uavhengige av russisk kull, sier Tysklands økonomiminister Robert Habeck fredag.

Han sier at Tyskland de siste ukene har jobbet intensivt med å utvide forsyningsbasen.

– De første viktige milepælene er nådd for å fri oss fra grepet av russisk import, tilføyde han.

Avhengig av import

Tysklands avhengighet av fossil energi fra Russland har vist seg å være en akilleshæl i EUs forsøk på å straffe president Vladimir Putin for Ukraina-krigen.

Russland leverer anslagsvis 55 prosent av gassen og 42 prosent av oljen og kullet som brukes i Tyskland.

Tyske selskaper er nå i gang med å la kontrakter med russiske selskaper løpe ut, og det skjer ifølge Habeck i et «forrykende tempo». Det samme gjør tyske kullselskaper.

Nei til embargo

Men gassimporten har vist seg å være en hardere nøtt. Ikke før i midten av 2024 forventes det at Tyskland i stor grad kommer til å være uavhengig av russisk gass.

Samtidig presser Polen og de baltiske statene på for et importforbud mot russisk olje og gass, noe EU hittil har stilt seg nølende til.

Habeck mener det er for tidlig med en energiembargo mot Russland.

– Men enhver kontrakt som blir stanset, er skadelig for Putin, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen


Mer fra Dagsavisen