Verden

Russland trekker seg fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen

Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) vil ikke lenger gjelde i Russland etter 16. september, opplyser Europarådet.

Russland ga i forrige uke beskjed om at landet trekker seg fra konvensjonen. Ifølge regelverket må oppsigelsen varsles seks måneder på forhånd. Dermed vil konvensjonen gjelde i Russland det neste halve året.

Russland trakk seg fra Europarådet tidligere i mars, få dager etter at det ble klart at landet uansett kom til å bli kastet ut av organisasjonen.

Den europeiske menneskerettsdomstolen kommer til å behandle alle saker som reises mot Russland for brudd på konvensjonen til og med 16. september, opplyser Europarådet, som har 46 medlemsland.

EMK ble vedtatt i 1950 og trådte i kraft i 1953 etter at et tilstrekkelig antall land hadde ratifisert avtalen.

Konvensjonen skal blant annet sikre menneskets rett til å opprettholde livet og beskytte mot diskriminering.

De siste årene har en stor del av sakene som er blitt behandlet av domstolen, dreid seg om Russland.

Slik ser det ut i Kyiv etter krigens herjinger: