Verden

Norge går mot smittetopp snart - slik går omikronbølgen i andre land

I Norge kan smittebølgen nå toppen rundt månedsskiftet. Også i enkelte andre land i Europa venter man en topp snart, og i Storbritannia er den allerede på bratt vei ned.

Italia er blant landene som kan være i ferd med å nå smittetoppen av omikronbølgen snart. Her turister i Milano tidlig i januar.

Folkehelseinstituttet venter at smittebølgen i Norge når toppen ved månedsskiftet, eller tidlig i februar, sa avdelingsdirektør Line Vold til VG mandag. Før det venter FHI opp mot 50.000 nye smittede hver dag. I Norge går smittetallene fortsatt opp, mens innleggelser derimot går ned.

Først nådde smittebølgen toppen i London, og nå har også resten av Storbritannia passert smittetoppen, ifølge en oversikt.

En gjennomgang av oversikten på Worldometers viser at også flere andre land i Vest-Europa kan se ut til å nærme seg en topp, og noen kan ha passert den.

Har snudd i Storbritannia

Her er hvordan bølgen ser ut i våre naboland og i flere av de største landene i Vest-Europa:

  • I Storbritannia er kurven på bratt vei ned allerede. Det har den vært siden 5. januar, da toppen ble nådd. Da var de daglige smittetallene tre ganger så høye som ved forrige topp. Dødstallene var likevel fire til fem ganger høyere ved forrige smittetopp enn nå. Antallet innlagte har siden nyttår stabilisert seg, mens antall intensivpasienter har gått ned, ifølge tall fra britiske helsemyndigheter. Storbritannia er det landet i Europa som tidligst så en massiv spredning av omikronvarianten. Derfor følges utviklingen i Storbritannia tett.
  • I Spania har også smittebølgen gått ekstremt bratt opp, men kan se ut til å ha snudd nettopp. De siste par-tre dagene har det gått bratt ned, og om trenden holder seg, er toppen over. Daglige smittetall har i denne toppen vært fem-seks ganger høyere enn ved de forrige par topper, men dødstallene har vært svært mye lavere.
  • I Frankrike ser den eksplosive smitteøkningen ut til å ha bremset opp litt de siste dagene, og kan være i ferd med å stabilisere seg. Det er i så fall i tråd med en rapport nylig som anslo at smittetoppen ville nås midt i januar. Toppen på innleggelser ventes å bli nådd i andre halvdel av januar. De daglige smittetallene har de siste ukene vært skyhøye; seks-sju ganger høyere enn den høyeste smittetoppen i landet høsten 2020. Da var det 50.000 nye daglige smittede på det verste, nå har tallet vært langt over 300.000. Men dødstallene er likevel lavere.
  • I Italia har ikke bølgen snudd ennå, men de siste dager viser en bremsing i veksten, som kan tyde på at man nærmer seg et platå. Toppen er anslått å bli passert i slutten av denne uka eller begynnelsen av neste, ifølge en beregning. Også her har man i det siste sett smittetall som er fem ganger høyere enn ved høyeste tidligere topp.
  • I Tyskland har det gått bratt opp siden nyttår, og gjennomsnittet for sjudagersperioder har steget fra dag til dag. De siste par dagene er det rapportert færre nye smittede, men det er for tidlig å si om dette er en trend.
  • I Danmark er det fortsatt stigende tall, om enn ikke fullt så bratt som for kort tid siden. Det er for tidlig å si om den vil flate ut snarlig.
  • I Sverige har kurven gått bratt opp i januar. Gjennomsnittet for siste sjudagersperiode viser en nedgang de aller siste par dager, men det er for tidlig å si om det er en trend.

Fort opp, fort ned

Om smitteutviklingen går som i Sør-Afrika, vil bølgene gå like fort ned som opp. I Sør-Afrika, der omikronvarianten først ble oppdaget, snudde bølgen bratt allerede i midten av desember – en eksplosiv økning ble etterfulgt av en skarp nedgang. Sør-Afrika kan offisielt være ute av sin fjerde bølge i slutten av denne uka, ifølge uttalelser fra fungerende direktør Adrian Puren i National Institute for Communicable Diseases i forrige uke. Provinsen Gauteng, der spredningen begynte, er allerede offisielt ute av bølgen, meldte landets helseminister nylig.

Sør-Afrika er straks offisielt ute av sin fjerde bølge, og provinsen Gauteng er allerede ute. Bølgen gikk raskt opp og raskt ned. Her fra vaksinering i Johannesburg i desember.

En rask nedgang har man også sett i Storbritannia siden 5. januar.

Men selv om bølgene kan være på vei til å snu i en rekke europeiske land innen få uker, mener eksperter at konsekvensene likevel vil kunne merkes en god stund etterpå, på grunn av en forsinkelse i innleggelser.

Bølgene treffer dessuten landene ulikt. Hans Kluge, som er regionaldirektør for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Europa, sier bølgen slår inn fra vest til øst i Europa. Omikron er nå vel etablert i vest, og slår nå inn over Balkan, sa Kluge nylig.

Størst konsekvenser venter man i Øst-Europa, som har lavest vaksinasjonsgrad i Europa. Det kan gi relativt flere innleggelser og dødsfall enn man har sett i mer vaksinerte land.

Ulikt i USA

I USA er de daglige smittetallene høye nå, men bak gjennomsnittet skjuler det seg vidt ulike tendenser, der noen stater har stigende smitte og andre har fallende. Det meste av landet har fortsatt en eksplosiv vekst, men i områder som fikk omikronspredning tidligst, ser man nå at tallene går ned igjen, som i New York, der det har vært en bratt nedgang den siste uka. Også Washington DC og Chicago er blant områdene der det nå ser ut til å ha snudd, påpeker The New York Times.

Dette så man også først i London i Storbritannia, som var først ute med spredning i Storbritannia. Der begynte tallene på daglige smittede og innlagte å gå ned tidlig i januar.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen