Verden

Godt nytt om omikron og alvorlig sykdom: Dette viser funn så langt

Faren for sykehusinnleggelse ved omikron ser ut til å være mindre enn ved andre varianter, ifølge studier. Her er hva de viser – og hvorfor eksperter likevel er bekymret for omikronbølgen.

Julaften er det nøyaktig en måned siden omikronvarianten ble meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) fra Sør-Afrika. Siden 24. november har den spredd seg i rekordfart globalt, og en hel verden har ventet på mer kunnskap om varianten. Nå har de første studiene som kan si noe om hvor stor fare den gir for alvorlig sykdom, kommet. De siste funnene på dette punktet betegnes som oppløftende – men den enorme farten i spredning i seg selv får ekspertene til å advare om at bølgen likevel kan bli alvorlig.

Nye funn

To av de siste foreløpige studiene er de første som kommer fra Storbritannia, som nå har en stor omikronbølge. I tillegg kommer foreløpige funn fra Sør-Afrika, der omikron ble oppdaget.

Dette viser de siste funnene:

  • England:

En studie fra Imperial College London viser at risikoen for å bli lagt inn for minst et døgn var 40–45 prosent lavere med omikron enn ved delta. Risikoen for å bli sendt på en kort undersøkelse på sykehus var redusert med 20–25 prosent ved omikron i forhold til delta. Forskerne analyserte innleggelser og vaksineringsstatus blant alle positive tilfeller som var bekreftet ved PCR-test i England mellom 1. og 14. desember. Dataene inkluderte 56.000 omikrontilfeller og 269.000 deltatilfeller. Personer som verken var vaksinert eller hadde gjennomgått covid-19 hadde ikke en like stor reduksjon i risiko for innleggelse: Den var 11 prosent redusert med omikron versus delta for disse.

Forbehold: Det påpekes at det trengs mer data, særlig for hvordan det slår ut hos eldre grupper.

Professor Neil Ferguson, som ledet studien, sier funnene er godt nytt, men sier samtidig dette, ifølge The Guardian:

– Gitt hvor smittsom omikron er, vil det potensielt føre til økt press på helsevesenet dersom omikrontilfellene fortsetter å øke med den farten vi har sett de siste ukene.

  • Skottland:

En studie fra Skottland, som er langt mindre enn den i England, har vist at faren for sykehusinnleggelse ble redusert med rundt 70 prosent ved omikronsmitte sammenlignet med delta. Forskere ved Universitetet i Edinburgh så på sykehusdata mellom 23. november og 19. desember, og studien fant at dersom omikron hadde vært som deltaviruset, ville man vente seg at 47 mennesker hadde blitt innlagt ut fra smittetallene, mens tallet i stedet var 15.

Forbehold: Studien involverte et lite antall smittede, og de fleste smittede var unge mennesker under 40 år.

Dr. Jim McMenamin ved Public Health Scotland sier studien er godt nytt, men advarer samtidig:

– Vi må ikke undervurdere den potensielt alvorlige virkningen av omikron på befolkningen. En mindre andel som potensielt kan trenge behandling av et mye større antall smittede kan fortsatt innebære at et betydelig antall mennesker vil få alvorlig sykdom som kan føre til innleggelse, sier McMenamin.

  • Sør-Afrika:

Omikron tok nesten fullstendig over for andre varianter i november i provinsen Gauteng i Sør-Afrika. En studie i Sør-Afrika viste at risikoen for sykehusinnleggelse var redusert med 80 prosent ved omikronsmitte sammenlignet med delta.

– Samlet sett tyder våre data på et positivt bilde av redusert alvorlighet ved omikron sammenlignet med andre varianter, sier professor Cheryl Cohen ved National Institute for Communicable Diseases i Sør-Afrika.

Men man kan ikke trekke klare konklusjoner om omikrons egenskaper ut fra dette, advarer forskerne. Det kan være at befolkningen rett og slett har fått mer immunitet. Omikrontilfellene er fra de siste ukene, mens deltatilfellene er fra tidligere i år.

– Selv om omikronsmittede i mindre grad endte opp på sykehus enn deltasmittede, er det ikke mulig å si om dette er på grunn av forskjeller i virulens eller om det er på grunn av høyere befolkningsimmunitet i november, sier Paul Hunter, professor i medisin ved Universitetet i East Anglia i Storbritannia til Reuters. Han sier studien likevel er viktig.

Inkluderte få eldre

Felles for studiene i England og Skottland er at de inkluderer få eldre mennesker, fordi det er relativt tidlig i smittebølgen med omikron, og det er flest yngre mennesker som er blitt smittet. Man vet ikke hvordan bølgen vil slå ut for de eldre når flere av dem blir smittet: De er mer utsatt for alvorlig sykdom, samtidig har de fleste over 65 år fått tredje dose i Storbritannia, i likhet med i Norge.

Omikron er blitt dominerende i London, og studien fra England kan gi viktig informasjon. Her fra en gate i London før jul.

Bekymringen er at med den store smittsomheten med omikron, vil så mange mennesker bli smittet at det likevel havner flere på sykehus enn det har gjort tidligere – fortrinnsvis uvaksinerte, eldre og sårbare.

Men i Sør-Afrika har smittetallene allerede falt kraftig de siste dagene, etter å ha gått kraftig opp brått. I provinsen Gauteng, som har hatt flest omikrontilfeller, har også antall sykehusinnleggelser gått ned.

Marta Nunes, seniorforsker ved Witwatersrand-universitetet i Sør-Afrika sier til nyhetsbyrået AP at det ser ut som toppen av bølgen er nådd i Gauteng.

– Det var en kort bølge. Og den gode nyheten er at den ikke var veldig alvorlig når det gjelder sykehusinnleggelser og dødsfall, sier hun.

Andre sier bølgen kan stige igjen, nå når landet går inn i ferietid med mye sosial omgang og reising.

Forskjeller

Eksperter er også forsiktige med å overføre alle funnene fra Sør-Afrika til europeisk sammenheng. Særlig tre ting er trukket fram:

  • Sør-Afrika har en langt yngre befolkning.
  • I Sør-Afrika er det sommer nå.
  • Sør-Afrikas befolkning har en høy immunitet på grunn av mye tidligere smitte. På den annen side: I mange land i Europa er mange vaksinerte, mange med tredje dose.

– På grunn av alder vil vi forvente litt flere sykehusinnleggelser her enn i Sør-Afrika, selv om andre betingelser kan være lignende. Den tredje dosen til eldre vil likevel definitivt kunne hjelpe veldig med å forebygge innleggelser blant eldre i Norge, sa vaksineforsker Gunnveig Grødeland til Dagsavisen nylig.

Folkehelseinstituttet vurderer at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar i Norge fordi varianten har en større spredningsevne, ifølge en fersk risikorapport.

– Men det er usikkert hvor stor bølgen blir, og det vil avhenge av egenskaper ved varianten, smittespredningsevne og utbredelse, effekt av vaksinasjon, effekt av smitteverntiltak og effekt av egenvalgte atferdsendringer, sier avdelingsdirektør Line Vold i en uttalelse fra Folkehelseinstituttet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Omikron

  • Omikron er en mutert utgave av koronaviruset SARS-CoV-2, som kan føre til sykdommen kjent som covid-19.
  • Ble først oppdaget i Sør-Afrika og meldt til Verdens helseorganisasjon (WHO) 24. november. Første bekreftede tilfelle stammer fra en prøve tatt 9. november.
  • Varianten har en rekke dokumenterte mutasjoner, inkludert mange forbundet med spike-proteinet. Det er spike-proteinet som hjelper viruset å spre seg blant mennesker.
  • WHO har klassifisert varianten som «bekymringsfull», lik variantene alfa, beta, gamma og delta, og foreløpige funn tyder på økt risiko for reinfeksjon med denne varianten.

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: